Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων

Αναφορά για Ασυνήθιστα Συμβάντα

(1) Όταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους, τα πληρώματα των Πτητικών Μέσων παρατηρήσουν ή αντιληφθούν οτιδήποτε το ύποπτο ή ασυνήθιστο, να το αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση στο Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας και στο Διοικητή της Μ.Α.ΕΠ. Σε περίπτωση που η παρατήρηση αφορά θαλάσσια περιοχή να ενημερώνεται άμεσα η Λιμενική & Ναυτική Αστυνομία (Λ.& Ν.Α.).

(2) Πέραν των όσων αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) πιο πάνω, όταν τα πληρώματα των Πτητικών Μέσων αντιληφθούν ή έρθει εις γνώση τους οποιοδήποτε ναυτικό ή αεροπορικό περιστατικό, να το αναφέρουν αμέσως και στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Κ.Σ.Ε.Δ.), παρέχοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου