Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων


Αναφορά για Ασυνήθιστα Συμβάντα

(1) Όταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους, τα πληρώματα των Πτητικών Μέσων παρατηρήσουν ή αντιληφθούν οτιδήποτε το ύποπτο ή ασυνήθιστο, να το αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση στο Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας και στο Διοικητή της Μ.Α.ΕΠ. Σε περίπτωση που η παρατήρηση αφορά θαλάσσια περιοχή να ενημερώνεται άμεσα η Λιμενική & Ναυτική Αστυνομία (Λ.& Ν.Α.).

(2) Πέραν των όσων αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) πιο πάνω, όταν τα πληρώματα των Πτητικών Μέσων αντιληφθούν ή έρθει εις γνώση τους οποιοδήποτε ναυτικό ή αεροπορικό περιστατικό, να το αναφέρουν αμέσως και στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Κ.Σ.Ε.Δ.), παρέχοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίεςFind us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες