Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών


Εργαστήρια

Η ΥΠ.ΕΓ.Ε. αποτελείται από επτά Εργαστήρια, τα οποία διενεργούν δικανικές εξετάσεις αποτυπωμάτων, γραφής και υπογραφής, εντύπων και εκτυπώσεων ασφαλείας, βαλλιστικής, ιχνών εργαλείων / υποδημάτων, πλαστών χαρτονομισμάτων, μικροϊχνών (θραύσματα γυαλιού, ίνες, ξέσματα μπογιάς), επεξεργασίας κλειστών κυκλωμάτων και σκηνών εγκλημάτων.


- Εργαστήριο Δακτυλοσκοπίας
- Εργαστήριο Διερεύνησης Σκηνών Εγκλημάτων και Εμφάνισης Αποτυπωμάτων
- Εργαστήριο Γραφολογίας
- Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας
- Εγκληματολογικό Εργαστήριο
- Δικανικό Εργαστήριο
- Εργαστήριο Φωτογραφίας, Εικόνας & Γραφικών
- Γραφείο Διαβίβασης Τεκμηρίων

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες