Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου


Διδακτικό Προσωπικό

Υπ/μος ΜΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Ο Υπαστυνόμος Μάμας Ευαγγέλου είναι κάτοχος Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανώτερου Διπλώματος στη θεματική Business and Finance, Μεταπτυχιακού στη Νομική και Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ κατέχει επίσης Ορειχάλκινο Μετάλλιο στη Ναυαγοσωστική. Κατά την υπηρεσία του στην Αστυνομία εκπαιδεύτηκε σε διάφορα θέματα, ανάμεσα στα οποία ήταν η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αστυνομικών Θεμάτων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ελεγκτών Ασφάλειας, Κατάρτιση δημόσιων λειτουργών για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων, Ανθρώπινα Δικαιώματα κ.α. Το 1996 κατέλαβε δεύτερη θέση Καλύτερου Αστυνομικού της χρονιάς.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα, όπως Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, Αεροδρόμιο Λάρνακας, Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Κέντρο Κράτησης Μενόγειας, Τροχαία, Ουλαμό Πρόληψης Εγκλημάτων, ενώ διετέλεσε Δημόσιος Κατήγορος, και από το 2017 υπηρετεί στην Αστυνομική Ακαδημία ως Εκπαιδευτής Αστυνομικών Θεμάτων, και ως ο Συντονιστής του Προγράμματος της Βασικής Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών. Το 1993 του απονεμήθηκε Ηθική και Υλική αμοιβή για επιχειρησιακή επιτυχία του.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808266
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
maevangelou@police.gov.cyΥπ/μος ΦΛΩΡΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ
Ο Υπαστυνόμος Φλώρης Νικάνδρου είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διπλώματος ECDL, και έχει πιστοποιηθεί η πολύ καλή γνώση του στην Ιταλική και τη Γαλλική (εξετάσεις Υπουργείου Παιδείας). Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Αστυνομία Κύπρου εκπαιδεύτηκε σε διάφορους τομείς όπως Διασυνοριακή Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, Εκπαίδευση Πυρήνων σε θέματα SCHENGEN SIS-SIRENE, Πυρήνας ΑΑΚ – Μηχανογραφημένα Συστήματα Αστυνομίας, Εκπαιδευτή PEACE model Interviewing techniques, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αστυνομικών Θεμάτων, Διαπίστευση Ποιότητας κ.α.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα όπως σε Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, και στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου όπου ασχολήθηκα ανάμεσα στα άλλα και σε εκπαιδεύσεις σε θέματα Διασυνοριακού Ελέγχου. Κατά το 2017 επανατοποθετήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ως Εκπαιδευτής Αστυνομικών Θεμάτων και ως Υπεύθυνος της Εθνικής Μονάδας CEPOL.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808159
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: fnikandrou@police.gov.cy
Υπ/μος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΗΣ
Ο Υπαστυνόμος Ιωάννης Κακοφεγγίτης είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, και έχει πιστοποιηθεί η πολύ καλή γνώση του στη Ρωσική (εξετάσεις Υπουργείου Παιδείας). Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Αστυνομία Κύπρου εκπαιδεύτηκε σε θέματα όπως Μέθοδοι Διερεύνησης Υποθέσεων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αστυνομικών Θεμάτων κ.α.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα όπως Αστυνομικούς Σταθμούς, στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ κατά το 2017 επανατοποθετήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ως Εκπαιδευτής Αστυνομικών Θεμάτων και ως Υπεύθυνος του Γραφείου FRONTEX. Σε τρεις περιπτώσεις του απονεμήθηκαν ηθικές και υλικές αμοιβές για επιχειρησιακές του επιτυχίες.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808939
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ikakofeggitis@police.gov.cy
Υπ/μος ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Υπαστυνόμος Άγγελος Νικολάου είναι κάτοχος Πιστοποιητικού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, και Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Αστυνομικές Σπουδές, ενώ κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Αστυνομία Κύπρου εκπαιδεύτηκε σε διάφορα θέματα όπως Διερεύνηση Τροχαίων Οδικών Δυστυχημάτων & Σχεδιαγράφησης, Εκπαιδευτής PEACE model interviewing techniques, Εκπαίδευση Ανίχνευσης Εγκλημάτων (ΤΑΕ ανώτερου επιπέδου), Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ασκήσεων Ακριβείας, Έλεγχος Συνόρων, Έλεγχος Πιστοποίησης Γνησιότητας Εγγράφων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αστυνομικών Θεμάτων, Πειθαρχία κ.α.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα όπως Τροχαία, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήμα Ανίχνευσης Εγκλημάτων, Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Κέντρο Κράτησης Μενόγειας), Αεροδρόμιο Λάρνακας (Κέντρο Ελέγχου Αφιξοαναχωρήσεων) και Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Κατά το 2017 επανατοποθετήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ως Εκπαιδευτής Αστυνομικών Θεμάτων και ως Υπεύθυνος Ασκήσεων Ακριβείας και Πειθαρχίας. Επίσης διετέλεσε μέλος της ομάδας εργασίας Διασυνοριακού Ελέγχου FRONTEX.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808237
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: angnikolaou@police.gov.cy
Υπ/μος ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Ο Υπαστυνόμος Στέλιος Νέστορος είναι κάτοχος Πιστοποιητικού στο Security Services and VIP Protection, Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών Πτυχίο στην Αντίσταση κατά της Εγκληματικότητας και διαφύλαξη της δημόσιας τάξης, και Μεταπτυχιακού στο Forensic Science Expertise. Κατά την υπηρεσία του στην Αστυνομία Κύπρου εκπαιδεύτηκε και σε θέματα όπως Εκπαίδευση Ανίχνευσης Εγκλημάτων (ΤΑΕ ανώτερου επιπέδου), Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αστυνομικών Θεμάτων, Διερεύνηση Τροχαίων Αδικημάτων, Διερεύνηση Αδικημάτων σχετικά με το οικονομικό έγκλημα και τη διαφθορά, Αραβική γλώσσα κ.α.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα όπως Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και από το 2017 υπηρετεί στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ως Εκπαιδευτής Αστυνομικών Θεμάτων και Υπεύθυνος Υποστήριξης. Το 2007 του απονεμήθηκε Έπαινος για επιχειρησιακή του επιτυχία.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 2280808617
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: snestoros@police.gov.cy
Α/Λοχ 2289 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Ο Α/Λοχίας 2289 Χαράλαμπος Χαραλάμπους, είναι κάτοχος Διπλώματος στη Διοίκηση, Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ κατά την υπηρεσία του στην Αστυνομία Κύπρου εκπαιδεύτηκε και σε θέματα όπως Βασική Εκπαίδευση Ανίχνευσης Εγκλημάτων (ΤΑΕ ανώτερου επιπέδου), Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αστυνομικών Θεμάτων, Εγκλήματα Λευκού Κολάρου, SCHENGEN,SIRENE, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και έκδοση φυγόδικων, χειρισμός τεκμηρίων και λήψη δειγμάτων γραφής κ.α.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα, όπως Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, Γρ.SIRENE, και από το 2017 τοποθετήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία ως Εκπαιδευτής Αστυνομικών Θεμάτων. Κατά το 2006 και το 2007 του απονεμήθηκε σε τρείς περιπτώσεις Έπαινος για επιχειρησιακές του επιτυχίες.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808435
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pamboscharalambous@police.gov.cy
Α/Λοχ 725 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΤΣΙΛΛΗΣ
Ο Α/Λοχίας 725 Ηράκλης Πιτσιλλής είναι κάτοχος Διπλώματος στις Υπηρεσίες Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικοτήτων, Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ κατά την υπηρεσία του στην Αστυνομία Κύπρου εκπαιδεύτηκε και σε θέματα όπως Βασική Εκπαίδευση Ανίχνευσης Εγκλημάτων (ΤΑΕ ανώτερου επιπέδου), Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αστυνομικών Θεμάτων, Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, Τρομοκρατία, κ.α. Το 2001 κατέλαβε δεύτερη θέση Καλύτερου Αστυνομικού της χρονιάς.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου, ενώ από το 2017 υπηρετεί στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ως εκπαιδευτής Αστυνομικών θεμάτων. Σε τρεις περιπτώσεις του απονεμήθηκε Έπαινος και Ηθική και Υλική αμοιβή για επιχειρησιακές του επιτυχίες.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808486
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: epitsillis@police.gov.cy
Λοχ 4012 ΠΑΡΗΣ ΠΟΥΓΙΑΣ
Ο Λοχίας 4012 Πάρης Πούγιας κατά την υπηρεσία του στην αστυνομία Κύπρου εκπαιδεύτηκε σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια Επισήμων, Τεχνικές οδήγησης μηχανοκινήτων οχημάτων προηγμένου επιπέδου, Γρήγορη και ασφαλής οδήγηση αυτοκινήτων, Road Safety and advanced driving, ενώ το 2008 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Εξεταστής Οδηγών Αστυνομικών Οχημάτων.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα, όπως τη Μ.Μ.Α.Δ., την Μονάδα Προεδρικής Φρουράς, τον Ουλαμό Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων, Αστυνομικούς Σταθμούς και στη Σχολή Οδηγών του Αρχηγείου Αστυνομίας στην οποία υπηρετεί από το 2000. Το 1996 του απονεμήθηκε Ηθική Αμοιβή για επιχειρησιακή του επιτυχία.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22606833
Λοχ1641 ΡΙΤΑ ΜΑΓΕΙΡΟΥ
Η Λοχίας 1641 Ρίτα Μαγείρου είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στην Εγκληματολογία, Διπλώματος ECDL, ενώ κατέχει επίσης Ορειχάλκινο Σταυρό στη Ναυαγοσωστική. Κατά την υπηρεσία της στην Αστυνομία εκπαιδεύτηκε και σε διάφορα θέματα όπως Βασική Εκπαίδευση Ανίχνευσης Εγκλημάτων (ΤΑΕ κατώτερο επίπεδο), Εκπαιδευτής PEACE model interviewing techniques, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αστυνομικών Θεμάτων, Φωτογραφική στην Αστυνομία, Χειρισμός Υποθέσεων Πορνείας κ.α.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα όπως Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήμα Ανίχνευσης Εγκλημάτων, Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων, Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας, και από το 2017 επανατοποθετήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ως Εκπαιδεύτρια Αστυνομικών Θεμάτων. Το 2000 της απονεμήθηκε Ηθική και Υλική αμοιβή για επιχειρησιακή της επιτυχία.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο:22808047
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rmayirou@police.gov.cy
Λοχ 717 ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΥ
Ο Λοχίας 717 Αντώνης Ευτυχίου είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Τούρκικες Σπουδές και Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ κατά την υπηρεσία του στην Αστυνομία Κύπρου εκπαιδεύτηκε σε θέματα όπως Βασική Εκπαίδευση Ανίχνευσης Εγκλημάτων (ΤΑΕ ανώτερου επιπέδου), Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αστυνομικών Θεμάτων, Έλεγχος Οδικής Μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, Πολιτιστική Κληρονομιά κ.α.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα όπως Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήμα Ανίχνευσης Εγκλημάτων, Οδόφραγμα, Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων, και Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, όπου επανατοποθετήθηκε το 2017 ως Εκπαιδευτής Αστυνομικών Θεμάτων. Το 2008 κατέλαβε δεύτερη θέση στη Βασική Εκπαίδευση Ανίχνευσης Εγκλημάτων (ΤΑΕ Κατώτερου επιπέδου).
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808250
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: aeftychiou@police.gov.cy
Λοχ 1408 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
Ο Λοχίας 1408 Ανδρέας Ανδρέου κατέχει Πιστοποιητικό Πολεμικών Τεχνών 6 DAN TAEKWONDO (W.T.), και Ορειχάλκινο Σταυρό στη Ναυαγοσωστική, κατά την υπηρεσία του στην Αστυνομία έχει εκπαιδευτεί και σε θέματα όπως Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ασκήσεων Ακριβείας, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Προσωπικής Ασφάλειας, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Α’ Βοηθειών κ.α.
Στην Αστυνομία έχει υπηρετήσει στη ΜΜΑΔ και στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ως Εκπαιδευτής και Υπεύθυνος Αυτοάμυνας, Εκπαιδευτής και Εξεταστής Α’ Βοηθειών, Εκπαιδευτής Ασκήσεων Ακριβείας, ενώ από το 2017 έχει επανατοποθετηθεί στην Αστυνομική Ακαδημία ως Βοηθός Υπεύθυνος Ασκήσεων Ακριβείας και Πειθαρχίας. Το 2003 κατέλαβε δεύτερη θέση Καλύτερου Αστυνομικού της χρονιάς.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808440
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: aantreou@police.gov.cy
Λοχ 926 ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η Λοχίας 926 Καρολίνα Νικολάου είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ και έχει πιστοποιηθεί η πολύ καλή γνώση της στην Τουρκική (εξετάσεις Υπουργείου Παιδείας). Κατά την υπηρεσία της στην Αστυνομία Κύπρου εκπαιδεύτηκε στη Σχεδιαγράφηση Σκηνής Εγκλήματος, Φωτογραφική στην Αστυνομία, Χειρισμό Ανήλικων Παραβατών Ποινικών Υποθέσεων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αστυνομικών Θεμάτων κ.α.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε σε Τμήματα όπως Αστυνομικό Σταθμό, Τμήμα Ανίχνευσης Εγκλημάτων, ενώ τοποθετήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου το 2018 ως Εκπαιδεύτρια Αστυνομικών Θεμάτων, και ως Υπεύθυνη της Πρακτικής Εξάσκησης Δοκίμων Αστυνομικών.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22607286
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: canicolaou@police.gov.cy
Αναπλ. Λοχ 2852 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Ο Αναπληρωτής Λοχίας 2852 Ιωάννης Παντελίδης είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό, ενώ κατέχει Ορειχάλκινο Μετάλλιο στη Ναυαγοσωστική. Κατά την υπηρεσία του στην Αστυνομία εκπαιδεύτηκε και σε θέματα όπως Εκπαιδευτής Α’ Βοηθειών, Εξεταστής Α’ Βοηθειών, Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας.
Στην Αστυνομία υπηρετεί στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ως Υπεύθυνος Γυμναστής, Εκπαιδευτής Α Βοηθειών, και Εξεταστής Α Βοηθειών, ενώ επιπρόσθετα εκτελεί και χρέη Συντονιστή Αιμοδοσίας για τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου. Το 2017 του απονεμήθηκε Έπαινος για τη συνολική προσφορά του σε θέματα παροχής εκπαίδευσης Α Βοηθειών στα μέλη της Αστυνομίας.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808240
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ipantelidis@police.gov.cy
Α/Αστ2507 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Ο Α/Αστ 2507 Γιώργος Μιχαηλίδης είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Αστυνομικές Σπουδές, και Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ κατά την υπηρεσία του στην Αστυνομία εκπαιδεύτηκε και σε διάφορα θέματα όπως Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Χειριστών Συσκευών Ανίχνευσης Αλκοόλης κατά την Εκπνοή, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Χειριστών Συσκευών Ελέγχου Ταχύτητας, Τεχνικές οδήγησης μηχανοκινήτων οχημάτων προηγμένου επιπέδου, Θεωρητική κατάρτιση εκπαιδευτών οδηγών, Ταχύρρυθμο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Εκπαίδευση μελών Τροχαίας προχωρημένου επιπέδου, Εκπαιδευτής Α’ Βοηθειών, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αστυνομικών Θεμάτων.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε στη Μ.Μ.Α.Δ., στον Ουλαμό Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων (Ε.Ο.Μ.Ο.), και στη Σχολή Οδηγών Αρχηγείου Αστυνομίας ως Εκπαιδευτής Οδηγών, ενώ το 2008 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Εξεταστής Οδηγών Αστυνομικών Οχημάτων. Το 2003 του απονεμήθηκε Έπαινος για επιχειρησιακή του επιτυχία.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22606834
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: giorgmichaelides@police.gov.cy
Αστ 2398 ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ
Ο Αστυφύλακας 2398 Σπύρος Επιφανείου είναι Εκπαιδευτής Καράτε 4 DAN, ενώ κατά την υπηρεσία του στην Αστυνομία εκπαιδεύτηκε και σε θέματα όπως Public Order Tactics.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε στην Αστυνομική Ακαδημία ως εκπαιδευτής Αυτοάμυνας.
Για οκτώ χρόνια ήταν Παγκυπριονίκης Καράτε στα 65kg, ενώ το 1992 έλαβε όγδοη θέση σε αγώνες Καράτε (ανοιχτή κατηγορία ανδρών) στο Τόκιο, το 1993 έλαβε δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καράτε στα 65kg, το 2005 έλαβε τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καράτε στο Τόκιο, ενώ το 2011 έλαβε δεύτερη θέση σε αγώνες 5 ΚΜ στο Αρχηγείο Αστυνομίας και το 2012 έλαβε 1η θέση σε αγώνες σωμάτων ασφαλείας Αστυνομίας Κύπρου.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808256
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sepifaniou@police.gov.cy
Αστ 3479 ΓΙΩΤΑ ΣΚΟΥΡΟΥ
Η Αστυφύλακας 3479 Γιώτα Σκούρου κατά την υπηρεσία της στην Αστυνομία Κύπρου εκπαιδεύτηκε ως Πυρήνας Επαρχιακών Κλιμακίων στα Μηχανογραφημένα Συστήματα της Αστυνομίας καθήκον το οποίο εκτελεί στην
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, παράλληλα με τα καθήκοντα της στο Συντονισμό Εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808225
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pskourou@police.gov.cy
Αστ 815 ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
Η Αστυφύλακας 815 Στέλλα Ιωάννου είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Ψυχολογία και Μεταπτυχιακού στη Ψυχολογία Υγείας, και Πιστοποιητικού στη Γαλλική Γλώσσα, ενώ κατά την υπηρεσία της στην Αστυνομία Κύπρου εκπαιδεύτηκε στη Διαχείριση Θυμού, στον Τρόπο Αντιμετώπισης Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις κ.α.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε στο Γραφείο Στήριξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808215
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: steioannou@police.gov.cy
Ε/Αστ 5666 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
Η Ειδική Αστυφύλακας 5666 Πολυξένη Ηροδότου, είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό, ενώ κατά την υπηρεσία της στην Αστυνομία Κύπρου εκπαιδεύτηκε σε θέματα που αφορούν το Χώρο Κράτησης Μενόγειας, Εκπαιδευτή Α’ Βοηθειών.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε στο Κέντρο Κράτησης Μενόγειας, και κατά το 2018 τοποθετήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ως Γυμνάστρια.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22807252
Ε/Αστ 5891 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ
Ο Ειδικός Αστυφύλακας 5891 Νεκτάριος Βραχίμης είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Ψυχολογία, και Μεταπτυχιακού στην Κοινωνική – Αναπτυξιακή Ψυχολογία, καθώς και Δίπλωμα GCE O level Γαλλικής Γλώσσας, ενώ κατά την υπηρεσία του στην Αστυνομία εκπαιδεύτηκε σε θέματα που αφορούν το Χώρο Κράτησης Μενόγειας, στη Διερεύνηση Υποθέσεων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων, Παιδαγωγικά Θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση Ενηλίκων κ.α.
Στην Αστυνομία υπηρέτησε στο Κέντρο Κράτησης Μενόγειας και από το 2017 υπηρετεί στην Αστυνομική Ακαδημία στο Γραφείο Στήριξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808215
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nvrachimis@police.gov.cy
ΑΡΕΤΗ ΖΗΣΙΜΟΥ
Η κ. Αρετή Ζησίμου είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στην Αγγλική (με Ψυχολογία, Φιλοσοφία και Ελληνικά), Διπλώματος στην Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακού Πιστοποιητικού στην Εκπαίδευση (Teacher’s Certificate), και Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Εκπαίδευση (Γλωσσολογία). Υπηρετεί στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ως Καθηγήτρια Αγγλικών από το 1991.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22808249
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: arzisimou@police.gov.cy
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Ο κ. Δημήτρης Κυριάκου είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών και Διδακτορικού Τίτλου στη θεματική του Computer Science, ενώ είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής της ΑνΑΔ.
Από το 2007 και μετά, διδάσκει σε διάφορα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα της ειδικότητας του, ενώ από το 2018 διδάσκει Πληροφορική στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:demetriskyriacou@gmail.com


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες