Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

ΑνακοινώσειςΑστυνομική Ανακοίνωση 1 - Κενές θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού στην Αστυνομία - 23/09/2019
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από μέρους πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων και των μελών που υπηρετούν στην Αστυνομία, για πλήρωση έξι (6) εξειδικευμένων θέσεων πρώτου διορισμού, στις ειδικότητες του Λογιστή/Ελεγκτή (4) τέσσερις θέσεις και του Ακαδημαϊκού Ερευνητή (2) δύο θέσεις, στη συνδυασμένη θέση Λοχία (Κλίμακα Α8), Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α9), Ανώτερου Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α10) και Αστυνόμου Β΄ (Κλίμακα Α12(ii)).

Ο μισθός των θέσεων είναι Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α9 €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α10 €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396, Α12(ΙΙ) €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692, 61.794, 63.896 (Συνδυασμένες Θέσεις). Στη μισθοδοσία, προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως του 2017.

Σημειώνεται ότι, τυγχάνει εφαρμογής η ισχύουσα μείωση κλιμάκων εισδοχής των υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 01/01/2012, όπως αυτή προβλέπεται στον εκάστοτε εν ισχύει Κρατικό Προϋπολογισμό. Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2019, Νόμου 59 (II) του 2018, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ο ετήσιος βασικός μισθός θα ανέρχεται στα €22.048. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στον υπό αναφορά μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στον περί Προϋπολογισμό του 2019, Νόμο 59 (II) του 2018.

Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης επισυνάπτεται στο πιο κάτω αρχείο.
Αρχείο Word ανακ. 1.doc (149,93 Kb)
Αρχείο Word entipo_ast_80.doc (408,99 Kb)

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες