Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία


Διοίκηση

Η Μονάδα Λ&Ν.Α είναι δομημένη σε ένα πλήρες σύστημα διοίκησης, (Διοικητής, Υποδιοικητές, Κέντρο μηνυμάτων, Αρχείο, Αποθήκες, Λογιστήριο, Γραφείο Ασφαλείας, Γραφείο Επιχειρήσεων κ.α.). ο Διοικητής είναι Ανώτερος Αξιωματικός της Αστυνομίας, ο οποίος υπάγεται στον Αρχηγό Αστυνομίας μέσω του Βοηθού Αρχηγού Υποστήριξης και έχει τόσο την διοικητική, όσο και την επιχειρησιακή ευθύνη της Μονάδας. Η έδρα της Διοίκησης βρίσκεται στο παλαιό λιμάνι Λεμεσού.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες