Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών


Νομοθεσία

Στην Κυπριακή Νομοθεσία για τα ναρκωτικά περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι Νόμοι:

1. Ο Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος, 2016 http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2016_1_057.pdf
2. Ο Περί θεραπείας καταδικασθέντων Χρηστών και ή ουσιοεξαρτημένων Νόμος, 2016
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2016_1_041.pdf
3. Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και
Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποιητικός) Νόμος του 1998
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/1998_1_034.pdf
4. Ο Περί Παρεμπόδισης, Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποιητικός) Νόμος του (Ν. 18(I) 2016)
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2016_1_018.pdf
5. Ο Περί Προλήψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμος 2017.
www.cylaw.org/nomoi/indexes/2017_1_164.html
6. O περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμος του 2016
www.cylaw.org/nomoi/indexes/2016_1_61.html
7. O περί Οδικής Ασφάλειας (τροποιητικός) Νόμος του 2016 (13(Ι)/2016)
http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2016_1_013.pdf


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά