Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών


Νομοθεσία

Στην Κυπριακή Νομοθεσία για τα ναρκωτικά περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι Νόμοι:
 1. Ο Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος, 2016 http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2016_1_057.pdf
 2. Ο Περί θεραπείας καταδικασθέντων Χρηστών και ή ουσιοεξαρτημένων Νόμος, 2016
  http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2016_1_041.pdf
 3. Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και
  Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποιητικός) Νόμος του 1998
  http://www.cylaw.org/nomoi/arith/1998_1_034.pdf
 4. Ο Περί Παρεμπόδισης, Καταπολέμησης και Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποιητικός) Νόμος του (Ν. 18(I) 2016)
  http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2016_1_018.pdf
 5. Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιμηχανικής Κάνναβης Νόμος του 2016www.cylaw.org/nomoi/indexes/2016_1_61.html
 6. O περί Οδικής Ασφάλειας (τροποιητικός) Νόμος του 2016 (13(Ι)/2016)http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2016_1_013.pdf
 7. Ο Περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμος 2017. www.cylaw.org/nomoi/indexes/2017_1_164.html


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες