Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας


Υποδιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Συντονιστικό Γραφείο Ομάδων Εργασίας (Σ.Γ.Ο.Ε.)

Το Συντονιστικό Γραφείο Ομάδων Εργασίας (Σ.Γ.Ο.Ε.) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αυξανόμενες ανάγκες για μια αξιόλογη παρουσία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Αυτό επιτυγχάνεται, μέσω του συντονισμού της συμμετοχής των μελών της Αστυνομίας σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτικότερα, το γραφείο ασχολείται με τα πιο κάτω θέματα:

• Επιλαμβάνεται της παρακολούθησης, του συντονισμού και του ελέγχου όλων των Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών του Συμβουλίου της Ε.Ε. και άλλων Οργανισμών / Οργάνων της Ε.Ε., όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι της Αστυνομίας.

• Μελετά τις εκθέσεις των εκπροσώπων της Αστυνομίας στις πιο πάνω ομάδες και προωθεί την υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών και υποχρεώσεων που πηγάζουν από αυτές.

• Ενημερώνει τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικότερα όπου χρειάζεται ζητά πολιτική καθοδήγηση.

• Διοργανώνει συναντήσεις για λήψη αποφάσεων όπου εμπλέκονται διάφορες Κυβερνητικές Υπηρεσίες ή/ και άλλα Τμήματα της Αστυνομίας.

• Ετοιμάζει σημειώματα και υποβάλλει απόψεις σε σχέση με θέματα Ε.Ε., όταν χρειάζεται.

• Συνεργάζεται στενά με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για θέματα που αφορούν την Αστυνομία και παρέχει σχετική πληροφόρηση / βοήθεια όπου ενδείκνυνται.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες