Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος


Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων

Τον Απρίλιο του 2009 δημιουργήθηκε το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων Η λειτουργία του Δικανικού Εργαστηρίου διέπεται από την Αστυνομική Διάταξη 3/49. Τηλέφωνα επικοινωνίας, 22808455. 22808979.

Τι εξετάζει:

Όλα τα ηλεκτρονικά τεκμήρια που παραλαμβάνονται από τους Αστυνομικούς Ανακριτές στα πλαίσια των εξετάσεων ποινικών υποθέσεων που διενεργούν σε όλη την Κύπρο.

Τεκμήρια που αφορούν κινητά τηλέφωνα και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης CCTV εξετάζονται από το Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης Αρχηγείου Αστυνομίας.

Η διαδικασία συλλογής και παράδοση των τεκμηρίων για εξέταση διέπεται από Αστυνομική Διάταξη 3/17.

Το προσωπικό του Δ.Ε.Η.Δ. βοηθά και συμβουλεύει τους αστυνομικούς ανακριτές στο τρόπο συλλογής και διερεύνησης υποθέσεων διαδικτύου και λαμβάνει μέρος σε έρευνες σοβαρών αδικημάτων ή και πολύπλοκων περιστατικών που διαπράττονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες