Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λεμεσός


Γενικά

Το Επαρχιακό Αρχηγείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού, στην οδό 26ής Ιουνίου 1943 Τ.Θ. 56059, 3304, Λεμεσός, τηλ . 25805050 Φαξ. 25305402

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα και Σταθμούς:

-Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων

-Ουλαμός Πρόληψης Εγκλήματος

-Εισαγγελία

-Τμήμα Τροχαίας

-Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων και Ουλαμός Άμεσης Επέμβασης

-Γραφείο Ενταλμάτων

-Γραφείο Επιχειρήσεων

-Γραφείο Διαχείρισης Φακέλων Επιχειρήσεων

(Σύμπτυξη Αρχείων ΚΕΜ-ΟΥΛΑΕ, ΟΠΕ, ΤΑΕ και Τμήματος Τροχαίας)

-Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης

(Σύμπτυξη Αρχείου, Γρ. Προσωπικού, Λογιστηρίου, Αποθήκης, Αρχείου Πυροβόλων Όπλων,

Τμήματος Μεταφορών)

Τα πιο πάνω τμήματα/γραφεία στεγάζονται στο Επαρχιακό Αρχηγείο εκτός από το Τμήμα Τροχαίας και Εισαγγελία τα οποία στεγάζονται σε κτίριο στην οδό Λεοντίου 186 Α , 3020, Λεμεσός. (Δίπλα από το παλιό Νοσοκομείο)

Στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού ανήκει το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού και λειτουργεί από τις 0730-1500, καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή.

Παρέχονται υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικών/εγγραφών/μεταβιβάσεων πυροβόλων όπλων, πιστοποιητικών λευκού ποινικού μητρώου, παραλαβής αιτήσεων για έκδοση άδειας/ανανέωσης άδειας για άσκηση του επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα και είσπραξη των σχετικών τελών.

Επίσης, εισπράττονται τα νενομισμένα τέλη για την ετοιμασία αστυνομικών εκθέσεων, για σύνδεση με το σύστημα συναγερμού της ΑΔΕ Λεμεσού, εκμισθώσεων για διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται από την Αστυνομία καθώς επίσης και εντάλματα προστίμου.

Για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη τα τηλέφωναεπικοινωνίας είναι :

- Πυροβόλα Όπλα - Τηλ. 25-805744

- Πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου – Τηλ. 25-805742

- Εντάλματα - Τηλ. 25-805743

- ΦΑΞ.: 25-805772Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες