Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λεμεσός


Γενικά

Σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού υπηρετούν 581 μέλη τα οποία είναι κατανεμημένα σε Τμήματα και Σταθμούς.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού έχουν δημιουργηθεί δύο νέα γραφεία:

- Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης

- Γραφείο Διαχείρισης Φακέλων Επιχειρήσεων

Με τη δημιουργία των πιο πάνω γραφείων, τα γραφεία, Προσωπικού, Αρχείου, Λογιστηρίου, Αποθήκης, Αρχείου Πυρ. Όπλων, Τμ. Μεταφορών και Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, έχουν συμπτυχθεί στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης, ενώ τα Αρχεία του ΚΕΜ-ΟΥΛΑΕ, Ο.Π.Ε, Τ.Α.Ε και Τροχαίας Λεμεσού έχουν συμπτυχθεί στο Γραφείο Διαχείρισης Φακέλων Επιχειρήσεων. Από τα υφιστάμενα γραφεία συνεχίζουν να υπάρχουν το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και το Γραφείο Επιχειρήσεων.

Από το Γ.Α.Δ.&Υ. παρέχονται επιπρόσθετα, υπηρεσίες Εξυπηρέτησης στον Πολίτη και λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή. Είναι ανοικτό για το κοινό από τις 07:30-15:00. Παρέχονται υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικών/εγγραφών/μεταβιβάσεων πυροβόλων όπλων, πιστοποιητικών λευκού ποινικού μητρώου, παραλαβής αιτήσεων για έκδοση άδειας/ανανέωσης άδειας για άσκηση του επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα και είσπραξη των σχετικών τελών. Επίσης, εισπράττονται τα νενομισμένα τέλη για την ετοιμασία αστυνομικών εκθέσεων, για σύνδεση με το σύστημα συναγερμού της ΑΔΕ Λεμεσού, εκμισθώσεων για διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται από την Αστυνομία καθώς επίσης και εντάλματα προστίμου.

Για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι :

- Πυροβόλα Όπλα - Τηλ. 25-805744

- Ποινικά – Τηλ. 25-805742

- Εντάλματα - Τηλ. 25-805743

- ΦΑΞ.: 25-805772Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες