Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης


Αποστολή

Αποστολή της Μονάδας είναι η αντιμετώπιση ή/και καταστολή οποιασδήποτε τρομοκρατικής, εγκληματικής ή άλλης παράνομης ενέργειας εναντίον του κράτους ή του κοινού, σ’ ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.). Επιπρόσθετα, έχει ως αποστολή την πρόληψη, αντιμετώπιση ή/και καταστολή ταραχών, οχλαγωγιών ή άλλων ομαδικών πράξεων βίας.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες