Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού


Γραφείο Τύπου - Άλλες Πτυχές του Έργου του Γραφείου Τύπου

΄Ενα ακόμη σημαντικό καθήκον, με το οποίο είναι επιφορτισμένο το Γραφείο Τύπου, είναι η καθημερινή επισκόπηση του ημερήσιου Τύπου και των ενημερωτικών εκπομπών των ηλεκτρονικών ΜΜΕ και ακολούθως, η ενημέρωση της ηγεσίας της Αστυνομίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
Επιπλέον, οι πολίτες έχουν άμεση πρόσβαση στο Γραφείο Τύπου μέσω του κεντρικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που είναι εγκατεστημένο στο Γραφείο Τύπου. Δεκάδες πολίτες επικοινωνούν για να υποβάλουν εισηγήσεις, παράπονα ή κάποιο αίτημα τους για βοήθεια ή διευκόλυνση από την Αστυνομία ή ακόμη για να δώσουν κάποια πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στο έργο της. Στους πολίτες που επικοινωνούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δίνονται απαντήσεις άμεσα αν πρόκειται για κάποιο γενικό θέμα, ή αφού εξασφαλιστούν οι σχετικές πληροφορίες από το αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία/Μονάδα σε περίπτωση που το αίτημα αφορά κάποιο εξειδικευμένο ζήτημα.
Τέλος, το Γραφείο Τύπου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιμόρφωση του μελών του Σώματος πάνω σε θέματα επικοινωνίας, σχέσεων Αστυνομίας με το κοινό και τα ΜΜΕ, με μεγάλο αριθμό διαλέξεων που παραδίδουν σε μόνιμη βάση μέλη του Γραφείου Τύπου, στα πλαίσια των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Αστυνομικής Ακαδημίας, αλλά και σε συντονισμό με τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Μονάδες.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες