Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

ΟμιλίεςΧαιρετισμός Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου σε Σεμινάριο Κυκλοφοριακής Αγωγής για Βοηθούς Διευθυντές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 22 Μαρτίου 2018, 10:00 – 13:30 - 22/03/2018
-Έντιμε κύριε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού,

-Έντιμε κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,

-Κυρίες και Κύριοι,

-Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Καλή σας μέρα.


Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που παρευρίσκομαι και απευθύνω χαιρετισμό στο δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο για την Κυκλοφοριακή Αγωγή, το οποίο απευθύνεται σε Βοηθούς Διευθυντές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. Μέσα από τα σεμινάρια αυτά, τα οποία αποτελούν πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, ολοκληρώνεται, θα λέγαμε, μια βασική προτεραιότητα που αφορά στην οδική ασφάλεια, αυτή της ένταξης των μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.


Κυρίες και Κύριοι,

Ως Αστυνομία, έχουμε θέσει το θέμα της Οδικής Ασφάλειας στην προμετωπίδα των στρατηγικών μας στόχων. Είναι πραγματικά τρομακτική η απώλεια που επιφέρει ο τόσο αδόκητος και άδικος χαμός ή η μόνιμη αναπηρία ενός ανθρώπου συνεπεία οδικής τροχαίας σύγκρουσης. Η κάθε θανατηφόρα και σοβαρή τροχαία σύγκρουση, μας προκαλεί, ως Αστυνομία απέραντη θλίψη μα και διαρκή προβληματισμό. Η ωμή πραγματικότητα των 53 για το έτος 2017 νεκρών και των 10 νεκρών, μέχρι στιγμής, για το έτος 2018 δεν επιτρέπει οποιοδήποτε περιθώριο εφησυχασμού. Εντατικοποιούμε τις προσπάθειές μας για στοχευμένη αστυνόμευση, για περαιτέρω διαφώτιση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Σύμμαχός μας προς υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, αποτελεί η επιστημονική γνώση και έρευνα, ως επίσης πρακτικές, που ακολουθούνται σε χώρες πρότυπα στον τομέα οδικής Ασφάλειας. Η πρόσφατη διεξαχθείσα μελέτη σχετικά με τον καταρτισμό νέας επικοινωνιακής στρατηγικής, καθώς και πολιτικής διαφώτισης στα θέματα οδικής ασφάλειας, καταλήγει στο συμπέρασμα για μια ολιστική προσέγγιση επί του θέματος. Μια προσέγγιση που θα διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ ελέγχου και επιμόρφωσης, που θα περιλαμβάνει μηχανισμούς εμπλοκής και ενεργοποίησης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους και όλων των εμπλεκόμενων ή ενδιαφερόμενων φορέων της κοινωνίας, σε μια πολύπλευρη, συστηματική και διαρκή κοινή προσπάθεια.

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής από το γεγονός ότι οι περισσότερες εισηγήσεις, στις οποίες καταλήγει η έρευνα υλοποιούνται ήδη από την Αστυνομία Κύπρου. Όσον αφορά στις δράσεις μας, για τις οποίες έχουν εντοπιστεί αδυναμίες και κενά είμαστε πρόθυμοι να καταβάλουμε αδιάλειπτες και οργανωμένες προσπάθειες, μαζί με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα επίπεδα οδικής ασφάλειας στον τόπο μας και γιατί όχι, να καταστήσουμε τελικά την Κύπρο, ανάμεσα στις πρωτοπόρες χώρες στον τομέα αυτό.

Για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της Τροχαίας κίνησης διενεργούμε αστυνόμευση σε 24ωρη βάση στα μελανά σημεία του οδικού δικτύου, σύμφωνα με τις στατιστικές και εμπειρίες των προηγούμενων ετών. Εντατικοποιούμε, παράλληλα, τις εκστρατείες αστυνόμευσης που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, την ταχύτητα, τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας / κράνους και τη χρήση κινητού τηλεφώνου, καθότι οι παράγοντες αυτοί αποτελούν τις κύριες αιτίες σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τροχαίων συγκρούσεων. Στο έργο μας αυτό σημαίνων ρόλο θα διαδραματίσουν, όπως αναφέρεται και από το κοινό στην έρευνα, οι 90 σταθερές και 20 κινητές συσκευές Φωτοεπισήμανσης, οι οποίες εύχομαι ότι θα εγκατασταθούν και θα τεθούν σε λειτουργία κατά το 2018. Δέον να σημειωθεί ότι οι πρώτες συσκευές Φωτοεπισήμανσης, που τοποθετήθηκαν το 2006, σε καθορισμένα σημεία, είχαν επιφέρει, κατά το χρόνο λειτουργίας τους, αισθητή μείωση στις οδικές τροχαίες συγκρούσεις, σε ποσοστό που άγγιζε το 53%.

Εκσυγχρονίζουμε, ταυτόχρονα, τον εξοπλισμό μας, στο πλαίσιο εφαρμογής της έξυπνης αστυνόμευσης. Έχουμε εφοδιαστεί με 22 αστυνομικά οχήματα, τα οποία διαθέτουν το σύγχρονο σύστημα A.N.P.R. Το σύστημα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης καταγραφής των αριθμών εγγραφής των οχημάτων, με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό παραβατών σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ αυτών και τροχαίων παραβάσεων. Έχουμε παράλληλα, υιοθετήσει, από το 2015, το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (Geographical Information System - GIS), μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης και χαρτογράφησης των «μελανών σημείων» που αφορούν στις τροχαίες συγκρούσεις, αλλά και στις περιοχές υψηλού κινδύνου σε σχέση με το έγκλημα.

Περαιτέρω, η σύσταση του Επιστημονικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας βρίσκεται στα τελικά στάδια υλοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι, το Κέντρο αυτό θα απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς που θα παρέχουν επιστημονική υποστήριξη σχετικά με την ενδεδειγμένη στρατηγική και τις δράσεις που θα ακολουθούνται σε θέματα οδικής ασφάλειας. Την ίδια ευμενή κατάληξη λαμβάνει και το θέμα της δημιουργίας Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών, όπου θα παρέχεται, στο Δικαστήριο ή στην Αστυνομία, η δυνατότητα παραπομπής των παραβατών τροχαίων αδικημάτων σε επανεκπαίδευση ή περαιτέρω επιμόρφωση, ως εναλλακτική μορφή ποινής.

Πέραν των προαναφερθέντων, αναφέρεται η επιτυχής εφαρμογή του νάρκοτεστ και τονίζεται, παράλληλα, η προώθηση τροποποιητικών νομοσχεδίων σχετικά με την αύξηση των ποινών, ώστε να είναι πραγματικά αποτρεπτικές και κατασταλτικές για τους παραβάτες τροχαίας. Υπενθυμίζω ότι πρόσφατη έρευνα κατέδειξε ότι οι προβλεπόμενες, από τον Νόμο, ποινές στην Κύπρο είναι αρκετά χαμηλότερες, συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόβλημα, ωστόσο, των οδικών συγκρούσεων μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά μέσα από την παιδεία και κατ’ επέκταση μέσα από τη δημιουργία ορθολογικών στάσεων και συμπεριφορών. Απαιτείται εδώ και τώρα μια ολιστική προσέγγιση, η οποία να αρχίζει από τα πρώτα στάδια της παιδικής ηλικίας, καθότι η προσωπικότητα του ανθρώπου και κατ’ επέκταση οι στάσεις του, διαμορφώνονται, σε μεγάλο βαθμό, σε αυτή την καθοριστική ηλικία. Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να υποστηρίξουμε θερμά την ένταξη του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής και στα Λύκεια. Ο στόχος είναι διττός, τόσο βραχυπρόθεσμος, όσο και μακροπρόθεσμος. Αφενός, τα παιδιά, ως οι πλέον ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου, να είναι σε θέση να προστατεύουν άμεσα και αποτελεσματικά τους εαυτούς τους και αφετέρου να καταστούν, κατά την ενηλικίωσή τους, πραγματικά συνειδητοποιημένοι πολίτες, με αυτοσεβασμό και ταυτόχρονα σεβασμό για τους συμπολίτες τους, αρετές που θα μετουσιώνονται σε ορθή και υπεύθυνη οδική συμπεριφορά. Χιλιάδες παιδιά επισκέπτονται το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Αρχηγείου Αστυνομίας, ενώ οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς και της Τροχαίας, πραγματοποιούν εκδηλώσεις και παρέχουν διαφωτιστικές διαλέξεις σε παιδιά, από την προσχολική ήδη ηλικία. Η πρόσφατη διεξαχθείσα μελέτη καταδεικνύει αδυναμίες σχετικά με τις ενημερωτικές και διαφημιστικές εκστρατείες που ακολουθούνταν μέχρι σήμερα. Είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε εντατικά για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των δράσεών μας. Είμαστε πρόθυμοι να φτάσουμε σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας πραγματοποιώντας εκστρατείες όπως η βρετανική εκστρατεία “Τhink”, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στη μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων στο Η.Β..

Η Αστυνομία έχει πλήρη επίγνωση της πολύπλευρης ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία. Στα θέματα της οδικής ασφάλειας, τα μέλη της Αστυνομίας καταβάλλουν καθημερινά, συνεχείς, επίμονες και επίπονες, πολλές φορές, προσπάθειες.
Σε αυτή την αλυσίδα προσπαθειών, σίγουρα, εμείς οι αστυνομικοί δεν είμαστε αλάνθαστοι. Όμως πραγματική σημασία έχει το γεγονός ότι μέρα με τη μέρα η Αστυνομία γίνεται πιο αποτελεσματική, περισσότερο σύγχρονη, πιο ικανή να υπηρετεί την κοινωνία και τους πολίτες.

Για να αποδώσει όμως, στο βέλτιστο η Αστυνομία χρειάζεται τη συνεργασία ολόκληρης της κοινωνίας των πολιτών. Αστυνομία και Πολιτεία, πάντοτε σε συνεχή συνεργασία και συντονισμό με τους υπόλοιπους συναρμόδιους φορείς και έχοντας στο επίκεντρο των ενεργειών μας τον πολίτη, μπορούμε να διαδραματίσουμε καταλυτικό ρόλο στη διασφάλιση κοινωνικής σταθερότητας και ευημερίας.

Ας συνεχίσουμε λοιπόν και ας εντατικοποιήσουμε τις κοινές μας προσπάθειες, να φέρουμε την αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας στα θέματα οδικής συνείδησης, και να επιτύχουμε πραγματικά υψηλά επίπεδα ασφάλειας στους δρόμους του νησιού μας, εξυψώνοντας ταυτόχρονα και το επίπεδο του πολιτισμού μας. Είμαι σίγουρος ότι τα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και η ένταξη του μαθήματος Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Λύκεια μπορούν να συμβάλουν θετικά και ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Σας ευχαριστώ.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ - 22.03.2018.docx (31,81 Kb)
Κατεβάστε το Acrobat Reader


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες