Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία


Τμήματα

Λόγω της διαφορετικότητας των καθηκόντων που έχει να επιτελέσει και για την εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία της, η Μονάδα Λ&Ν.Α επιχειρησιακά είναι υποδιαιρεμένη σε τέσσερα βασικά Τμήματα, στο Λιμενικό, στο Ναυτικό, στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και στο Τμήμα Ραδιοεπισήμανσης.

Το Λιμενικό Τμήμα έχει την ευθύνη ελέγχου των λιμανιών και μαρινών που αποτελούν σημεία εισόδου στην Δημοκρατία, καθώς και των σκαφών, των πληρωμάτων τους και των επιβατών που διακινούνται σε αυτά.

Το Ναυτικό Τμήμα έχει την ευθύνη της επάνδρωσης, συντήρησης και ασφάλειας των πλωτών μέσων της Αστυνομίας, καθώς και της εκτέλεσης των ναυτικών αστυνομικών καθηκόντων και της διεξαγωγής θαλάσσιων περιπολιών και επιχειρήσεων.

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των πλωτών μέσων και του εξοπλισμού τους, κυρίως στον μηχανικό, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό τομέα. Για τον σκοπό αυτό στην Μονάδα λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο, όπου διεξάγονται εργασίες συντήρησης και περιορισμένης έκτασης επισκευών και μετασκευών των πλωτών μέσων και του εξοπλισμού τους.

Το Τμήμα Ραδιοεπισήμανσης έχει την ευθύνη της 24ωρης επιτήρησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή της Κύπρου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός παράκτιου συστήματος ναυτικών RADARs, τα οποία εντοπίζουν, υποτυπώνουν και παρέχουν πληροφορίες για τα στοιχεία πλου των σκαφών που κινούνται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες