Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού


Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη 1460

Σκοπός της Γραμμής αυτής, το 1460, της οποίας οι κλήσεις είναι χωρίς χρέωση, είναι να μπορεί ο κάθε πολίτης να εξυπηρετείται άμεσα, να ζητά βοήθεια ή πληροφορίες και να δίδει ελεύθερα και χωρίς φόβο και προκατάληψη χρήσιμες πληροφορίες στην Αστυνομία. Επίσης, μέσω της Γραμμής, ο πολίτης μπορεί να εκφράζει τα παράπονά του και να υποβάλλει καταγγελίες.

Η Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη - 1460 - η οποία άρχισε να λειτουργεί στις 20 Νοεμβρίου, 2002, έχει στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη γρήγορη επίλυση διαφόρων προβλημάτων και την άμεση πρόσβαση του πολίτη στην Αστυνομία.

Τα μηνύματα/πληροφορίες καταγράφονται και στις περιπτώσεις που η απάντηση σε παράπονο ή πληροφορία είναι απλή, τότε ο πολίτης έχει άμεση ανταπόκριση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα μηνύματα/πληροφορίες αξιολογούνται και διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες της Αστυνομίας για τις απαραίτητες ενέργειες.

Για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμμής αυτής, η οποία εργάζεται επί 24ωρου βάσεως, έχει μεταφερθεί από τις 18/12/2002 στο Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων (ΚΕΜ), Αρχηγείου Αστυνομίας.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες