Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λευκωσία


Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε.)

28ης Οκτωβρίου 10, Τ.Τ. 2012, Στρόβολος

Τηλ. Επικοινωνίας: 22802222

Φαξ.: 22802826, 22802822

Το Τ.Α.Ε. αποτελείται από το Τμήμα Διερεύνησης Διαρρήξεων και Σοβαρού Εγκλήματος, το Τμήμα Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος και τις Ανακριτικές Ομάδες (Αλλαγές). Στελεχώνεται από έμπειρους ανακριτές και έχει την ευθύνη διερεύνησης των σοβαρών υποθέσεων ή και υποθέσεων που χρήζουν ιδιαίτερου χειρισμού. Επίσης τα μέλη του Τ.Α.Ε. αναλαμβάνουν την διερεύνηση υποθέσεων ελλειπόντων προσώπων, και την επίβλεψη υπόπτων προσώπων.

Λόγω της φύσης της εργασίας που επιτελεί, το Τ.Α.Ε. ευθύνεται για την ετοιμασία στατιστικών και εκθέσεων για το έγκλημα και σε συνεργασία με άλλα Τμήματα/Σταθμούς/Κλάδους της Διεύθυνσης προβαίνει σε τοπική και γενική εκτίμηση της κατάστασης για το έγκλημα υποβάλλοντας εισηγήσεις για εξομάλυνση σχετικών προβλημάτων που δημιουργούνται.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες