Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


Γενικά

Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑ&Μ) λειτούργησε με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Μονάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας και διαχρονικά μετεξελίχθηκε στην παρούσα της μορφή. Αποτελείται από το Αρχηγείο της Υπηρεσίας, τα Επαρχιακά Κλιμάκια (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος και Αμμόχωστο), τα Κέντρα Διαβατηριακού Ελέγχου στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και το Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών.

Η Υπηρεσία διοικείται από Ανώτερο Αξιωματικό και υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά, μέσω του Βοηθού Αρχηγού Υποστήριξης, στον Αρχηγό Αστυνομίας. Στελεχώνεται από μέλη της Αστυνομίας που ασκούν, πέραν των αστυνομικών τους καθηκόντων και καθήκοντα Λειτουργού Μετανάστευσης, νοουμένου ότι έχουν τη γραπτή εξουσιοδότηση του οικείου Επάρχου.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες