Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

ΟμιλίεςΠροσφώνηση Αρχηγού Αστυνομίας κατά την πρόσληψη νέων Αστυνομικών ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Δευτέρα 11.12.2017 - 11/12/2017

Αγαπητά νέα μέλη της Αστυνομίας, Δόκιμοι Αστυνομικοί, γυναίκες και άνδρες, σας καλωσορίζω στην οικογένεια της Αστυνομίας.

· Συγχαρητήρια για την πρόσληψή σας.

· Οι πρώτοι προσληφθέντες, μετά το 2011 όταν έγιναν οι τελευταίες προσλήψεις.

· Σε μια θέση που πολλοί θα επιζητούσαν να έχουν-Υποβλήθηκαν 2899 αιτήσεις.

· Από σήμερα, κάνετε ένα νέο ξεκίνημα.

· Αλλάζει ο τρόπος ζωής σας, αφού δεν εκπροσωπείτε πλέον μόνο τον εαυτό σας, αλλά και την ευρύτερη οικογένεια της Αστυνομίας.

· Προσληφθήκατε με νέα, πολύ αναβαθμισμένα κριτήρια πρόσληψης

· Βασισμένα, για πρώτη φορά, σε επιστημονικές μελέτες και έρευνες, καθώς και σε καλές πρακτικές αρχών επιβολής του νόμου χωρών, οι οποίες θεωρούνται πρότυπα στον τομέα της αστυνόμευσης.

· Προσληφθήκατε με κριτήρια, τα οποία χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και αξιοκρατία σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

· Τεκμηριωμένα κριτήρια για την καταλληλόλητα των υποψηφίων να υπηρετήσουν στην Αστυνομία.

· Το προφίλ του Αστυνομικού σήμερα, απαιτεί πολλαπλές και ποικίλες δεξιότητες και ικανότητες.

· Η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά για ένα αστυνομικό σήμερα είναι: η ευφυΐα, η αξιοπιστία, η κοινή λογική, η ειλικρίνεια, η ακεραιότητα χαρακτήρα, και η ηθική. Οι διαπροσωπικές δεξιότητες, οι δεξιότητες επικοινωνίας, η ευαισθησία, η ενσυναίσθηση και η ευελιξία, οι διοικητικές ικανότητες, η εχεμύθεια, η αποδοχή κριτικής, η προθυμία για παροχή βοήθειας, το ομαδικό πνεύμα, η υπακοή, και η άρτια φυσική κατάσταση συγκαταλέγονται στα προαπαιτούμενα για να μπορέσει κάποιος να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του λειτουργήματος του αστυνομικού, διότι περί λειτουργήματος πρόκειται και όχι περί ενός απλού επαγγέλματος.

· Τεράστιο το φάσμα των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που πρέπει να έχει σήμερα ο Αστυνομικός.

· Η Αστυνομία Κύπρου, ως ένας σύγχρονος αστυνομικός οργανισμός, προσβλέπει σε ένα νέο και μια νέα αστυνομικό, με ικανότητες και φιλοδοξίες να σταδιοδρομήσει:

Ø αναπτύσσοντας προσωπικές δεξιότητες,

Ø αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και ευθύνες,

Ø αποκτώντας συνεχώς γνώσεις και εμπειρίες σε ένα ευρύ φάσμα σύνθετων θεμάτων

· Ο Αστυνομικός, καλείται σήμερα, να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. Καλείται να ενεργεί σε συνθήκες που απαιτούν:

Ø ορθολογική κρίση και αποφασιστικότητα

Ø πειθαρχία και τόλμη

Ø ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Ø αντίληψη και ευαισθησία, ΑΝΘΡΩΠΙΑ!

· Ο Αστυνομικός πρέπει σήμερα να είναι κοινωνικός, ανοιχτός, φιλάνθρωπος, δραστήριος, αποφασιστικός. Να φέρει τη στολή του με περηφάνεια!

· Πρέπει λοιπόν, να αγαπήσετε την Αστυνομία ως λειτούργημα και να ενστερνιστείτε τα ιδεώδη της.

· Το λειτούργημα του αστυνομικού, σας δίνει το προνόμιο να είστε λειτουργοί της κοινωνίας και κατ’ επέκταση του Κράτους.

· Στο πρόσωπο του κάθε ενός και της καθεμιάς από εσάς, από δω και μπρος θα αντανακλάται το κύρος και η αξιοπιστία της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

· Η δύναμη της αστυνομίας, απορρέει μέσα από τον υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης του κοινού προς αυτήν, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι πλείστοι θεσμοί έχουν καταποντιστεί στην συνείδηση του πολίτη, με τους συνεπακόλουθους κλυδωνισμούς στα θεμέλια της κοινωνίας.

· Αυτό, είναι το αποτέλεσμα των άοκνων προσπαθειών που καθημερινά τα μέλη της αστυνομίας, ειδικότερα αυτών που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή, αφειδώλευτα καταβάλλουν, χωρίς να φεισθούν κόπων και μόχθων.

· Η προσφορά της Αστυνομίας δεν είναι ούτε πρόσκαιρη αλλά ούτε και πρόσφατη. Είναι μια διαχρονική προσφορά.

· Αρκετά μέλη μας έχουν θυσιάσει στο βωμό του καθήκοντος ότι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τη ζωή τους, τόσο εν καιρώ πολέμου ή εχθροπραξιών, όσο και εν καιρώ ειρήνης. Από το 1960, μέχρι και πολύ πρόσφατα, 58 μέλη μας έπεσαν υπερασπιζόμενα τα ιδεώδη και ιδανικά, αλλά και εκτελώντας με μεγαλοψυχία και αυταπάρνηση το καθήκον τους προς την κοινωνία και την πατρίδα.

· Σας καλώ λοιπόν, να έχετε ως πρότυπο αυτούς. Αυτούς που με τις ηρωικές τους πράξεις γράφτηκαν με χρυσά και ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία αυτού του τόπου. Αυτούς και τους πολλούς καθημερινούς αφανείς ήρωες συναδέλφους, που με την αυταπάρνηση τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, κρατούν την Αστυνομία πολύ ψηλά στην συνείδηση του κόσμου.

· Σας καλώ να έχετε ως πρότυπα τους άριστους και να περιφρονείτε συμπεριφορές που δεν τιμούν το λειτούργημά μας. Να είστε πολέμιοι της διαφθοράς και της διαπλοκής.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

· Η παρουσία σας εδώ στην Αστυνομική Ακαδημία, πέραν του διαδικαστικού χαρακτήρα, εμπεριέχει και σημαντικούς συμβολισμούς.

· Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, ως το κατεξοχήν κέντρο παροχής αστυνομικής εκπαίδευσης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών μας, αλλά και στη διάπλαση ορθολογικών στάσεων και συμπεριφορών.

· Εδώ καλλιεργούνται αρχές και αξίες, εμπεδώνεται η επαγγελματική συνείδηση, διασαφηνίζεται η φιλοσοφία που διέπει τις σύγχρονες μορφές αστυνόμευσης και προάγονται οι συλλογικές μορφές δράσης για διασφάλιση των βασικών λειτουργιών μιας σύγχρονης, δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας.

· Σήμερα, η απειλή της τρομοκρατίας, το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και οι νέες μορφές εγκλήματος, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, έχουν δημιουργήσει ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο και πρωτόγνωρα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. Ένα εργασιακό περιβάλλον που επεκτείνεται πολύ πέραν της γεωγραφικής επικράτειας της χώρας μας.

· Όλα αυτά μας οδήγησαν στην αναθεώρηση, την ποιοτική αναβάθμιση καθώς και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης που παρέχεται στην Αστυνομία.

· Εφαρμόσαμε ένα νέο πρόγραμμα Εκπαίδευσης, με το οποίο εγκαταλείψαμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που είχε πρωτίστως δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα, στηριζόμενο κυρίως στην αποστήθιση του γνωστικού αντικειμένου.

· Υιοθετήθηκε δε, ένα σύστημα εκπαίδευσης που δίδει έμφαση σε ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στη μάθηση μέσα από την αλληλεπίδραση (interactive learning) και στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως υποδήσεις ρόλων (role play) και προσομοιώσεις (simulations). Προχωρήσαμε δηλαδή στην πλέον αποδοτική εκπαιδευτική προσέγγιση στην αστυνομική επιστήμη και πρακτική που είναι η μεθοδολογία του «μαθαίνω πράττοντας» (learning by doing).

· Σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχουμε μεταρρυθμίσει την αστυνομική εκπαίδευση. Την έχουμε αναβαθμίσει, ενώ ένα εξάμηνο αυτής θα πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ως αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης, με την αποφοίτησή σας θα λαμβάνετε, για πρώτη φορά στην ιστορία της Αστυνομίας Κύπρου, Ανώτερο Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Α.Α.Κ..

Αγαπητοί συνάδελφοι,

· Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους Οργανισμούς της Κύπρου, ταυτισμένος με την ύπαρξη της πολιτείας, της δημοκρατίας, της ίδιας της κοινωνίας.

· Ένα από τα σώματα ασφαλείας της Δημοκρατίας, όπου η πειθαρχία πρέπει να βρίσκεται στην προμετωπίδα κάθε ενέργειας μας.

· Η ευθύνη που σήμερα αναλαμβάνετε είναι βαριά.

· Πρέπει να επιδείξετε προσήλωση και πίστη στον όρκο που έχετε δώσει, τον οποίο ποτέ δεν πρέπει να ατιμάσετε.

· Πρέπει να επιτελείτε τα καθήκοντά σας με ανιδιοτέλεια, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και αντικειμενικότητα.

· Να εφαρμόζετε τους νόμους με αμεροληψία, επαγγελματική συνείδηση, χωρίς αλαζονεία και διακρίσεις.

· Να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις με ψυχραιμία, σύνεση, ευγένεια και διακριτικότητα.

· Να είσαστε περήφανοι για τη στολή σας, αλλά και για το ρόλο που η πολιτεία σας έχει αναθέσει για περιφρούρηση της ασφάλειας του κράτους, της δημοκρατίας και των πολιτών.

Αγαπητοί Δόκιμοι Αστυνομικοί,

· Η Αστυνομία, μέσα από τις υφιστάμενες πρακτικές και τηρουμένων πάντοτε των νόμιμων διαδικασιών, θα σας προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες να επιτύχετε τις θεμιτές φιλοδοξίες σας για μια πλήρη σταδιοδρομία και ανέλιξη.

· Όσοι θέλετε πραγματικά, έχετε τις ικανότητες και το αποδείξετε με τη δουλειά σας, θα βρείτε μπροστά σας πρόσφορο έδαφος για να ανελιχθείτε.

· Η Αστυνομία, θα προσφέρει στον καθένα από εσάς, μια καθημερινή δοκιμασία:Να αποδείξετε τις ικανότητές σας και να εξελιχθείτε.

· Η Αστυνομία μπορεί να σας δώσει πολλές δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, βελτίωσης, ανέλιξης. Αρκεί να το επιζητήσετε μέσα από τη συνεχή προσπάθεια και δουλειά σας. Γιατί τα καλά κόποις κτώνται.

· Αυτός ή αυτή που θα συλλάβει το νόημα των όσων σας λέω τώρα και θα το κάνει βίωμά του, να ξέρετε ότι έχει τη δυνατότητα και θα σταδιοδρομήσει.

· Με όρους αξιοκρατίας, με όρους αριστείας, με όρους διαφάνειας!

· Γιατί πιστεύουμε βαθιά στην Αριστοτελική Φιλοσοφία που επιτρέπει στους άριστους να προχωρούν, κι όχι να καθηλώνονται, ή να υποτάσσονται στους ρυθμούς της μετριότητας.

«Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων…»

Να συνδράμετε στην αλλαγή, η οποία δεν σταματά ποτέ: «Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ'αυτό μένειν», κατά τον Ηράκλειτο.

· Ο καθένας αξιολογείται με την επίδοσή του, τη συνεχή προσπάθειά του, την προσήλωσή του στο καθήκον.

· Η συνθηματική φράση στο Έμβλημα της Α.Α.Κ. να βρίσκεται πάντοτε στο υποσυνείδητό σας:

o Νόμος, Γνώση, Ήθος

· Να είστε πρότυπο πειθαρχίας, άψογοι σε ότι αφορά στην εμφάνιση και συμπεριφορά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

· Καλωσορίζω όλους ξανά στις τάξεις της Αστυνομίας και σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία.

Oρκομωσία - Ομιλία Αρχηγού Αστυνομίας.docx (32,79 Kb)
Κατεβάστε το Acrobat Reader


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες