Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις


Αστυνομική Ανακοίνωση 3 - Τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου (Ν. 174/1986), που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών - 12/01/2018
H Αστυνομία ανακοινώνει, ότι από την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, 2018, τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου (Ν. 174/1986), που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η Νομοθεσία αυτή αποτελεί ακόμη ένα μέτρο για την πρόληψη των οδικών τροχαίων συγκρούσεων, κυρίως των θανατηφόρων και σοβαρών.
Θα προηγηθεί αρχικά διαφωτιστική / ενημερωτική εκστρατεία για τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας για το Narcotest η οποία αρχίζει από σήμερα και ολοκληρώνεται στις 24 Ιανουαρίου, 2018. Η Αστυνομία θα ενημερώσει το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τους οδηγούς οχημάτων για τη σχετική διαδικασία και τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα και με την παρούσα ανακοίνωση.
Ωστόσο μετά τη λήξη της διαφωτιστικής περιόδου, κατά τη διάρκεια των οδικών ελέγχων, η Αστυνομία θα προβαίνει στις απαραίτητες εξετάσεις για εντοπισμό των προσώπων που οδηγούν υπό την επήρεια ναρκωτικών και την προσαγωγή τους ενώπιον της δικαιοσύνης.
Κατά τη διεξαγωγή των οδικών ελέγχων που θα αρχίσουν από τις 25 Ιανουαρίου, 2018, το κάθε ένστολο μέλος της Αστυνομίας, κατ΄εφαρμογή των εξουσιών που του παρέχονται από τη Νομοθεσία, θα δύναται να ζητά επί τόπου δείγμα σάλιου από τον οποιοδήποτε οδηγό, στα πλαίσια διενέργειας της προκαταρκτικής εξέτασης, που διαρκεί γύρω στα πέντε λεπτά, μέσω ειδικής συσκευής. Η λήψη δείγματος σάλιου μπορεί να γίνει και στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη συσκευή.
Όταν η ένδειξη της συσκευής είναι θετική, το αρμόδιο μέλος θα ζητά την παροχή πρόσθετου δείγματος σάλιου, για σκοπούς εργαστηριακής εξέτασης, η οποία πραγματοποιείται στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Το πρόσθετο δείγμα θα λαμβάνεται με τη συμβολή του ίδιου του ατόμου και στη συνέχεια θα μεταφέρεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τη διενέργεια της εργαστηριακής εξέτασης, για σκοπούς απόδειξης του αδικήματος.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εξέτασης είναι θετικό ή σε περίπτωση άρνησης ή αποφυγής παραχώρησης οποιουδήποτε δείγματος σάλιου, η Αστυνομία θα μεριμνά για τη μεταφορά του οχήματος στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, απαγορεύοντας στον οδηγό να συνεχίσει την οδήγηση. Με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, το όχημα είναι δυνατό να παραδίδεται σε άλλο κατάλληλο πρόσωπο, το οποίο νόμιμα μπορεί να το οδηγήσει. Το όχημα θα μπορεί να οδηγηθεί και από το σημείο όπου διενεργήθηκε ο έλεγχος, εάν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση και η Αστυνομία σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχει αρμοδιότητα στη μετακίνηση και φύλαξη του οχήματος.
Σε αυτές τις περιπτώσεις (θετικό δείγμα ή άρνηση / αποφυγή παραχώρησης δείγματος σάλιου) η Αστυνομία θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ασφαλής μεταφορά του οδηγού στον τόπο κατοικίας του.
Κατά τη διάρκεια των οδικών ελέγχων θα λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα με σκοπό να διασφαλίζεται η υγεία και η σωματική αρτιμέλεια τόσο των ίδιων των οδηγών όσο και των αρμοδίων μελών της Αστυνομίας και να αποφεύγεται επιμελώς η μετάδοση οποιασδήποτε μεταδοτικής νόσου.
Η Νομοθεσία προβλέπει τις ακόλουθες ποινές, για το αδίκημα της οδήγησης ή της απόπειρας οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών καθώς και για το αδίκημα της άρνησης ή αποφυγής ενός οδηγού να μεταβεί σε αστυνομικό σταθμό ή να δώσει δείγμα σάλιου, είτε για προκαταρκτική είτε για εργαστηριακή εξέταση:

(i) Ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή

(ii) Xρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€3.500) ή

(iii) Στέρηση της ικανότητάς να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή

(iv) Όλες ή οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε από τις ποινές αυτές.
Αρχείο Word ast ana.doc (124,94 Kb)
_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου