Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Οικονομικών


Επαρχιακά/Τμηματικά Λογιστήρια

(1)Σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση/ Τμήμα/ Μονάδα/ Υπηρεσία, λειτουργεί Επαρχιακό/ Τμηματικό Λογιστήριο, κατά το πρότυπο του Κεντρικού Λογιστηρίου του Αρχηγείου Αστυνομίας. Ο Αστυνομικός Διευθυντής/ Διοικητής και ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου, συνεργάζονται με τον Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών, με σκοπό να διασφαλίζεται η εφαρμογή όλων των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Διατάξεων, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε άλλων Νόμων και Κανονισμών που αφορούν στις εισπράξεις και τις πληρωμές.

(2) Ο Υπεύθυνος και το προσωπικό των Επαρχιακών/ Τμηματικών Λογιστηρίων, ορίζονται από τους οικείους Αστυνομικούς Διευθυντές/ Διοικητές, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών.

(3) Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικών, ασκεί εποπτεία στις δραστηριότητες των Επαρχιακών/ Τμηματικών Λογιστηρίων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επηρεάζονται οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Αστυνομικού Διευθυντή/ Διοικητή της Επαρχίας/ Τμήματος/ Μονάδας/ Υπηρεσίας.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες