Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

ΟμιλίεςΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 11/09/2018
Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στην εποχή μας, η ασφάλεια και η προστασία του πολίτη αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο, πάνω στον οποίο τα κράτη οικοδομούν την πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευημερία του λαού τους. Ως Αστυνομία, είμαστε εντεταλμένοι για την τήρηση της έννομης τάξης και ταυτόχρονα ένας θεσμός που υπηρετεί την κοινωνία, με πολυεπίπεδο και αδιάλειπτο καθημερινό έργο. Πολύ μεγάλη είναι επομένως η ευθύνη μας έναντι της Πολιτείας, αλλά και των πολιτών.

Συνειδητοποιώντας πλήρως και σε βάθος το μέγεθος αυτής της ευθύνης, έχουμε τα τελευταία χρόνια εμπεδώσει μια νέα αντίληψη στην Αστυνομία. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε θέσει ως κορυφαίο στρατηγικό στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Οργανισμού μας· Στόχο, τον οποίο υλοποιούμε με σταθερά βήματα σ’ ένα ραγδαίως μεταβαλλόμενο περιβάλλον και με τις όποιες προκλήσεις καλούμαστε να διαχειριστούμε μέσα στις επικρατούσες συνθήκες. Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα από τους πλέον σύγχρονους και αποτελεσματικούς αστυνομικούς οργανισμούς που να προσφέρει πάντοτε υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας, μέσα από ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.

Γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά ότι για να επιτύχουμε στο έργο μας, βασική προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη αναγκαίων συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών σε πολλά επίπεδα, καθώς και η εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης.

Κυρίες και κύριοι,

Η Αστυνομία Κύπρου έχει αποβάλει την όποια εσωστρέφεια του παρελθόντος. Είμαστε πλέον ανοικτοί και θετικοί σε συνεργασίες και συνέργειες που μας φέρνουν πιο κοντά στους στόχους μας. Θέλουμε να εξελισσόμαστε και να βελτιωνόμαστε συνεχώς με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο. ‘Οντας ένα ζωντανό και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, βιώνουμε από πολύ κοντά τα καθημερινά κοινωνικά προβλήματα και τις ανάγκες των ανθρώπων. Γνωρίζουμε ότι η ζωή για την οικογένεια, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, έχει γίνει πιο πολύπλοκη λόγω των πολλαπλών απαιτήσεων και προκλήσεων, ως αποτέλεσμα κυρίως του σύγχρονου τρόπου ζωής και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Διαπιστώνουμε επίσης ότι οι απειλές και οι κίνδυνοι αλλάζουν μορφή, γίνονται λιγότερο ορατοί και προβλέψιμοι. Επομένως, απαιτείται από εμάς να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και ετοιμότητα στην πρόληψη και την καταστολή τους.

Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που η Αστυνομία Κύπρου έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, μορφές διαβούλευσης και συνεργασίας με τους πολίτες και τους οργανωμένους φορείς που τους εκπροσωπούν. Απευθυνόμαστε στους οργανωμένους φορείς, στα πανεπιστήμια και στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που ο καθένας διαδραματίζει. Ενδεικτικά να αναφέρω τη συνομολόγηση, το 2017, Μνημονίου Συνεργασίας με 14 Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Αναζητούμε λοιπόν κοινά πεδία ενδιαφέροντος και δράσης, υλοποιώντας ταυτόχρονα τη νέα μας προσέγγιση σε ότι αφορά στην Κοινοτική Αστυνόμευση. Μια προσέγγιση που εδράζεται στη συνεργασία με τους πολίτες και εμπερικλείει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, που έχουν ως κέντρο βάρους την πρόληψη των κινδύνων, την κατανόηση των προβλημάτων, την ενδυνάμωση των μορφών παρέμβασης για προστασία των πιο ευάλωτων και εκτεθειμένων σε ποικίλες απειλές, τμημάτων της κοινωνίας μας.

Σήμερα υπογράφουμε ένα ακόμα Μνημόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού ΠΣΣΕ. Και θα πρέπει να τονίσω στο σημείο αυτό, ότι η αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας και του συλλογικού αυτού Σώματος, έχει για εμάς, ως φορέας διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής, βαρύνουσα σημασία, αφού ο εθελοντισμός, πέρα από σημαντική πηγή προσφοράς στην κοινωνία, αποτελεί βασική παράμετρο διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Υπό αυτό το πρίσμα, επενδύουμε με διάφορους τρόπους στον εθελοντισμό και γενικότερα αξιοποιούμε τις πολύ μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η εθελοντική προφορά και δράση. Ένα απτό παράδειγμα που καταδεικνύει τη βαρύτητα που δίδουμε σε αυτή την προσέγγιση, αλλά και τα θετικά αποτελέσματα που ο εθελοντισμός μπορεί να επιφέρει, είναι ο ομολογουμένως επιτυχημένος θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς, ο οποίος βασιζόμενος πάνω στη φιλοσοφία της εθελοντικής προσφοράς και δράσης, συμβάλλει ουσιαστικά στην ικανοποίηση της ανάγκης της κοινωνίας για ασφάλεια και προστασία εντός των κοινοτήτων, από το έγκλημα και την παραβατικότητα.

Αγαπητοί Πρόεδρε και μέλη της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εθελοντισμού

Θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για το έργο που διαχρονικά επιτελείτε και να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε μαζί σας, σε παλιά και νέα πεδία συνεργασίας, εθελοντικής υπηρεσίας και βοήθειας.

Στο κείμενο που συνυπογράφουμε σήμερα εμπερικλείονται πρόνοιες άκρως σημαντικές για εμάς, όπως «οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης», «παροχή βοήθειας», «εκπαίδευση και κατάρτιση», «ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης». Είμαι βέβαιος ότι η υλοποίηση του μνημονίου θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των κοινών μας στόχων, για το καλό του πολίτη και ειδικότερα του πολίτη που βρίσκεται σε ευάλωτη θέση.

Αναμφίβολα, μέσα από την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με εσάς, την Κοινωνία των πολιτών, ως Αστυνομία Κύπρου, μπορούμε να επιτελέσουμε το καθήκον μας με περισσότερη αποτελεσματικότητα, συμβάλλοντας όλοι μαζί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ευημερία του κάθε πολίτη.

Σας ευχαριστώ.
Χαιρετισμός μνημόνιο με παγκύπριο συμβούλιο εθελοντισμού.docx (283,8 Kb)
Κατεβάστε το Acrobat Reader


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες