Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας


Υποδιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων

Το Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών Σχέσεων συνδράμει στο έργο που επιτελείται από τις διάφορες Αστυνομικές Υπηρεσίες / Γραφεία / Κλάδους με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου που αφορά την Αστυνομία, συμπεριλαμβανομένου του Κεκτημένου Schengen. Επίσης συνδράμει στην ανάπτυξη και προώθηση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών σχέσεων, μέσω των υφιστάμενων διμερών και διεθνών συμφωνιών.

Μεταξύ άλλων, το Γραφείο αναλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Συντονισμό και ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ της Κυπριακής Αστυνομίας και άλλων Αστυνομικών Σωμάτων.
  • Ετοιμασία σημειωμάτων για ενημέρωση της Ηγεσίας της Αστυνομίας, σε σχέση με το έργο που επιτελείται για θέματα Ε.Ε. και Διεθνών Σχέσεων.
  • Συμμετοχή σε συναντήσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό για θέματα Ε.Ε. και διεθνών Οργανισμών.
  • Χειρισμός θεμάτων που εντάσσονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή (ΕΚ) 866/2004.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες