Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών


Καταστολή

Η Αστυνομία - Υ.ΚΑ.Ν. αναλώνει μεγάλο μέρος της δραστηριότητας στη προσπάθεια για τη μείωση της προσφοράς παράνομων ουσιών.

Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας στον τομέα της καταστολής εστιάζονται κυρίως στην επιβολή του Νόμου, για την αποτροπή της παραγωγής και εμπορίας ναρκωτικών, στην παρεμπόδιση εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, στην αντιμετώπιση της εκτροπής πρόδρομων ουσιών και στην αντιμετώπιση της διάχυσης των νέων ψυχοτρόπων ουσιών στην κυπριακή κοινωνία. Στόχος της Υ.ΚΑ.Ν. είναι να παρέχει στους συμπολίτες μας, ένα περιβάλλον ασφάλειας, υγείας και δικαιοσύνης.

Μέσω της Καταστολής επιδιώκεται:

  • Η προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση και χρήση των ναρκωτικών.
  • Η αποτροπή εισαγωγής παράνομων ουσιών στην Κυπριακή Δημοκρατίας.
  • Η μείωση της διακίνησης παράνομων ουσιών.
  • Η πάταξη του λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω της διεθνούς συνεργασίας.
  • Η ενίσχυση και επέκταση της συνεργασίας με αξιωματικούς συνδέσμους (Liaison officers) από διάφορες χώρες, για προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα ναρκωτικών


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες