Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Πληροφορικής


Δομή

Κλάδος Δικτύων και Τεχνικής Υποστήριξης:
  • Γραφείο Ασφάλειας Δικτύου
  • Γραφείο Επιτηρητών Τεχνικής Υποστήριξης
  • Γραφείο Εξοπλισμού και Εφοδίων
  • Γραφείο Τεχνικών

Κλάδος Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων:
  • Γραφείο Προγραμματιστών
  • Γραφείο Διαχειριστών Βάσεων Δεδομένων
  • Γραφείο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης
  • Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες