Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας


Υποδιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Υποδιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλαμβάνεται όλων των αστυνομικών θεμάτων που έχουν σχέση με την υλοποίηση και εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Πέραν τούτου, προωθεί την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων, για αστυνομικά θέματα, μέσω των υφιστάμενων διμερών και διεθνών συμφωνιών.

Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια, η Υποδιεύθυνση χειρίζεται θέματα που αφορούν την Αστυνομία στους τομείς του ευρωπαϊκού κεκτημένου που έχουν σχέση με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά, την αστυνομική συνεργασία, την εφαρμογή του κεκτημένου Schengen, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, μελετά και συμβουλεύει τις υπόλοιπες αστυνομικές υπηρεσίες σε σχέση με τις νομικές πτυχές θεμάτων που άπτονται του ευρωπαϊκού αστυνομικού κεκτημένου. Τέλος, συντονίζει τις συμμετοχές της Κυπριακής Αστυνομίας σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Υποδιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από τα πιο κάτω Γραφεία:

• Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων (Ε.Ε.&Δ.Σ.)

• Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ.Α.Δ.)

• Γραφείο Νομικής Συνεργασίας (Γ.Ν.Σ.)

• Συντονιστικό Γραφείο Ομάδων Εργασίας (Σ.Γ.Ο.Ε.)

• Αρχείο- Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων
- Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ.Α.Δ.)
- Γραφείο Νομικής Συνεργασίας (Γ.Ν.Σ.)
- Συντονιστικό Γραφείο Ομάδων Εργασίας (Σ.Γ.Ο.Ε.)
- Γραφείο Διευθέτησης Εκπροσωπήσεων Εξωτερικού
- Αρχείο

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες