Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεύθυνση Οικονομικών

Διοίκηση / Στελέχωση
  1. Η Διεύθυνση Οικονομικών διοικείται από Ανώτερο Αξιωματικό που είναι υπόλογος στο Βοηθό Αρχηγό (Διοίκησης). Στο έργο του μπορεί να βοηθείται από δύο Υποδιευθυντές. Ο ένας εκτελεί καθήκοντα Υποδιευθυντή Διοίκησης και ο άλλος καθήκοντα Υποδιευθυντή Υποστήριξης.
  2. Για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της, η Διεύθυνση στελεχώνεται με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό.

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου