Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου


Σχολή Αξιωματικών

Η Σχολή Αξιωματικών είναι επιφορτισμένη με την εκπαίδευση των Αξιωματικών της Αστυνομίας σε σχέση με διευθυντικά / διοικητικά, κυρίως θέματα. Επίσης, η Σχολή Αξιωματικών διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια και εργαστήρια για όλους τους βαθμούς ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, το πρόγραμμα Ανίχνευσης Εγκλημάτων Ανωτέρου Επιπέδου (ΤΑΕ) κ.α.. Πέραν αυτών, αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είτε απευθύνονται σε αστυνομικούς άλλων κρατών, είτε προσφέρονται από ξένες υπηρεσίες / διπλωματικές αποστολές σε αξιωματικούς της Κυπριακής Αστυνομίας.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες