Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεύθυνση Οικονομικών

Αρχείο

Το Αρχείο της Διεύθυνσης Οικονομικών έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:
  • Αξιολόγηση, ταξινόμηση, διεκπεραίωση αλληλογραφίας,
  • Καταχώρηση εισερχόμενης/ εξερχόμενης αλληλογραφίας,
  • Φύλαξη φακέλων προσωπικού της Διεύθυνσης, άδειες προσωπικού,
  • Χειρισμός Αστυνομικών Μητρώων, Βιβλίων και Εντύπων,
  • Χειρισμός τηλεφώνων Διεύθυνσης Οικονομικών, κ
  • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Διευθυντή.

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου