Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λευκωσία


Καθήκοντα και ευθύνες

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας αστυνομεύει την πρωτεύουσα του Νησιού, πράγμα που αντικατοπτρίζει το πολύπλευρο των καθηκόντων που καλείται να εκτελέσει, καθώς και τις υψηλές ευθύνες που αναλαμβάνουν τα μέλη της.

Το μέγεθος των ευθυνών της Διεύθυνσης έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι στην εδαφική της αρμοδιότητα βρίσκονται σημεία υψίστης σημασίας όπως το Προεδρικό Μέγαρο, η Βουλή των Αντιπροσώπων, Υπουργεία, τα Κεντρικά Γραφεία όλων σχεδόν των Κυβερνητικών Υπηρεσιών, το Ανώτατο Δικαστήριο, η Αρχιεπισκοπή και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης στεγάζονται επίσης Πρεσβείες, Διπλωματικές Αποστολές και Οργανισμοί ξένων χωρών και Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Κεντρικής Τράπεζας.

Τα αναφερόμενα σημεία περιπολούνται, ελέγχονται και εποπτεύονται καθημερινά είτε από στατικούς φρουρούς ή από περίπολα του ΟΥΛ.Α.Ε. και των τοπικών Αστυνομικών Σταθμών.

Περαιτέρω, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και σχεδόν σε καθημερινή βάση το προσωπικό της Διεύθυνσης καλείται να αστυνομεύσει πολιτικές και πολιτιστικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, συναυλίες, τοπικούς και διεθνείς αθλητικούς αγώνες και εκδηλώσεις όλων των ειδών.

Όλα τα πιο πάνω καθήκοντα παρόλο που χρειάζονται χρόνο και την εμπλοκή μεγάλου αριθμού του προσωπικού της Διεύθυνσης, διεκπεραιώνονται σε συνδυασμό με το κύριο έργο της Αστυνομίας που είναι η πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος. Ο ξεκάθαρος διαχωρισμός καθηκόντων μεταξύ των Σταθμών, Τμημάτων και Κλάδων της Διεύθυνσης βοηθά τα μέλη της να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες σε κάθε επεισόδιο που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Σπουδαίο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζει ο ορθός προγραμματισμός από μέρους της Διοίκησης και η συνεργασία μεταξύ των μελών της Διεύθυνσης.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες