Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Οικονομικών


Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.


- Συντήρηση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ), καθώς και του εγκατεστημένου λογισμικού του στο πλαίσιο της Συνθήκης Prum
- Ευρωπαϊκό έργο Step4GBV – Support, training, exchange practices for Gender-Based Violence - “Μπορείς να δράσεις κατά της βίας... Αναζήτησε βοήθεια”
- Επίσημη έναρξη του έργου Integrisport ERASMUS +, 2019-2020 Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αθλητικής χειραγώγησης (στημένων αγώνων)
- Press release - project Step4GBV
- «Δημιουργία κέντρου επιχειρήσεων ως μοναδικού σημείου επαφής (Single Point of Contact – SPOC) για ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη» CY/2018/ISF/SO5.NO2.4
- Συγχρηματοδότηση μέρους των Λειτουργικών Εξόδων του Χώρου Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Mεννόγεια, από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε, Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
- Εκπαιδεύσεις για ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων της Αστυνομίας για πρόληψη και καταπολέμηση εγκλήματος
- STEP4GBV – Support training, exchange practices for Gender Based Violence (Justice Programme & Rights, Equality and Citizenship)
- Εκπαιδεύσεις της Αστυνομίας για το κεκτημένο της Ε.Ε. (union acquis) CY/2016/ISF/SΟ2.NΟ4.1
- CIRCLE OF CHANGE: Preventing and Combating violence against women and girls through gender quality awareness
- Ενίσχυση και υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για το Eurosur (Αγορά 4 φουσκωτών σκαφών για τις ανάγκες της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και αγορά εξοπλισμού για το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Eurosur) CY/2016/ISF/S02.N01.1
- Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας και τον χειρισμό κατάστασης κρίσης CY/2016/ISF/SO6.NO3.1.1
- Αγορά 4 φουσκωτών σκαφών για τις ανάγκες της Λιμενικής και Ναυτικής
- «Επιθεώρηση των δύο ελικοπτέρων Τύπου Augusta Westland της Αστυνομίας Κύπρου με S/N 31323 και 31325»
- «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για τα Εθνικά Συστήματα Schengen N-SIS II, και SIRENE και το Κεντρικό Αυτοματοποιημένο Σύστημα της Αστυνομίας Κύπρου»
- Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων - Ετήσιο Πρόγραμμα 2012 - Προτεραιότητα 1: Υποστήριξη για την περαιτέρω σταδιακή εγκαθίδρυση του κοινού ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των συνόρων όσον αφορά τους ελέγχους προσώπων στα εξωτερικά σύνορα και την επιτήρηση των συνόρων αυτών
- Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων - Ετήσια Προγράμματα 2012 - 2013 - Προτεραιότητα 5: «Διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων/Διάδοση πληροφοριών-Εκπαιδευτικά Προγράμματα για συνοριοφύλακες»
- Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας: Προσβασιμότητα και Ασφάλεια στην Περιοχή - ΘΑΛ-ΕΠΙΤ
- «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» - 17/6/2013-16/11/2013
- ΑΣΤΥΝ - ΑΣΦ - Διασυνοριακή Συνεργασία σε θέματα ασφαλείας - 01/06/2011 – 28/02/2014
- ΑΝΛΥΠΑΠ - Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών και Υποδομών Προστασίας Ατυχημάτων Πλοίων - 01/01/2007 – 31/12/2013
- «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» (ΔΙΘΑΛΥΠ)
- “CRE-NET” Σύστημα Ανταλλαγής Ποινικών Μητρώων
- “Άσκηση Λεωνίδας στην Κύπρο”
- “Η Αστυνομία Κύπρου ενάντια στις διακρίσεις”
- “X-FIS CYPRUS” Ανταλλαγή δακτυλικών αποτυπωμάτων με κράτη μέλη της ΕΕ
- SIS II-URGENT ACTION CYPRUS ” Αναβάθμιση συστημάτων Schengen Information System 01/12/2011-28/02/2013

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά