Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού


Γραφείο Τύπου - Ιστορία

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Αστυνομίας, στη νεοσύστατη τότε Κυπριακή Δημοκρατία, την εποχή που ελάχιστοι οργανισμοί χρησιμοποιούσαν τις Δημόσιες Σχέσεις, θεωρήθηκε επιτακτική η ανάγκη για τη σύσταση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η δημιουργία μιας θετικότερης κοινής γνώμης για την Αστυνομία, που, δυστυχώς συχνά στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί από τους κατακτητές για την εξυπηρέτηση δικών τους συμφερόντων. Έτσι, το 1966 συστάθηκε το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, με έδρα του στο Αρχηγείο Αστυνομίας.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες