Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας


Υποδιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Γραφείο Διευθέτησης Εκπροσωπήσεων Εξωτερικού

Καθήκοντα και αποστολή του Γραφείου

Η αποστολή του Γραφείου εστιάζεται στην επιλογή, αξιολόγηση και διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με τα σεμινάρια, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Κολλεγίου (CEPOL), της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (Europol), καθώς και άλλων κυβερνητικών αρχών και ιδιωτικών οργανισμών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρμοδιότητες

Με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες, το Γραφείο Διευθέτησης Εκπροσωπήσεων Εξωτερικού προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες:

• Παραλαβή της αλληλογραφίας/ προσκλήσεων για συμμετοχή στις διάφορες συναντήσεις/ συνέδρια και σεμινάρια εξωτερικού,

• Μελέτη της σχετικής αλληλογραφίας και διαβίβασής της στο αρμόδιο τμήμα για υποβολή απόψεων και υπόδειξη υποψηφίων, αν κριθεί αναγκαία η συμμετοχή,

• Αποστολή στη Διεύθυνση Οικονομικών Αρχηγείου Αστυνομίας, για κοστολόγηση της συνάντησης/ συνεδρίου/σεμιναρίου,

• Ενημέρωση της Επιτροπής Επιλογής για εξασφάλιση έγκρισης συμμετοχής,

•Ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Αρχηγείου Αστυνομίας, σχετικά με την έγκριση συμμετοχής,

• Αποστολή δήλωσης συμμετοχής που αφορούν σεμινάρια της Ε.Ε. και ενημέρωση διοργανωτών για τα στοιχεία των συμμετεχόντων, τις πτήσεις, τις ημερομηνίες άφιξης/ αναχώρησης, μεταφορές των μελών, κλπ,

• Παροχή βοήθειας στους συμμετέχοντες για υποβολή των εντύπων «κατάσταση εξόδων εξωτερικού» προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως, μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες