Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Πληροφορικής


Γενικά

Το Τμήμα Πληροφορικής του Αρχηγείου Αστυνομίας ιδρύθηκε το 1988 με την ονομασία «Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης» και υπαγόταν απευθείας στον Υπαρχηγό. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος υπήρξε η μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη της Αστυνομίας, καθώς και υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς τον Αρχηγό.

Το 1990 δημιουργείται ο Κλάδος Μηχανογράφησης και το 2003 το Τμήμα τίθεται υπό την εποπτεία του Β/Αρχηγού (Δ) και διοικείται από ανώτερο αξιωματικό, ο οποίος βοηθείται στο έργο του από τον Υποδιευθυντή Διοίκησης και τον Υποδιευθυντή Επιχειρήσεων. Η δομή του Τμήματος αλλάζει το 2008 με την κατάργηση του Γραφείου Καταχώρησης Πληροφοριών. Το 2012, άλλη μια αλλαγή γίνεται στη δομή του Τμήματος λόγω της μετακίνησης του Γραφείου Στατιστικής στο Τμήμα Α’ και τη διάκριση του Κλάδου Μηχανογράφησης σε δύο τομείς, στον Τομέα Δικτύων και Τεχνικής Υποστήριξης και στον Τομέα Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων. Τον Φεβρουάριο του 2016, το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφορικής. Το Σεπτέμβριο του 2017, το Τμήμα διαφοροποιείται ακόμη μία φορά, αφού το Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης επιστρέφει στο Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο υπάγεται στον Τομέα Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων.

Σήμερα, αποστολή του Τμήματος Πληροφορικής είναι η προώθηση και εφαρμογή διαδικασιών και μεθόδων, που συμβάλλουν στην παραπέρα βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Αστυνομίας. Στα πλαίσια της αποστολής του και για την καλύτερη επίτευξή της, στο Τμήμα Πληροφορικής λειτουργούν δύο κλάδοι οι οποίοι αποτελούνται από 4 επιμέρους Γραφεία ο κάθε κλάδος.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες