Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


Δραστηριότητες

Οι πρώτιστες δραστηριότητες και ο κύκλος εργασιών της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, παρατίθεται επιγραμματικά ως ακολούθως:

1. Έλεγχος με στοχευμένες επιχειρήσεις εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας για εντοπισμό παράνομων αλλοδαπών (πχ. παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων της παραχωρηθείσας άδειας, παράνομη είσοδος, απαγορευμένος μετανάστης ) και πάταξη της αδήλωτης εργασίας / παράνομης εργοδότησης

2. Καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης παράτυπων μεταναστών / εμπορίας προσώπων 3. Επιτήρηση πράσινης γραμμής για σκοπούς πάταξης της παράνομης μετανάστευσης

4 Έλεγχος των προσώπων που διέρχονται τα νόμιμα σημεία εισόδου / εξόδου (αερολιμένες, λιμάνια και μαρίνες) της Δημοκρατίας με τη διεξαγωγή διαβατηριακού ελέγχου

5. Λειτουργία και διαχείριση του Χώρου Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών (ΧΩΚΑΜ). Η ασφαλής κράτηση και φρούρηση των αλλοδαπών μέχρι τον επαναπατρισμό τους ή και την απόλυση τους είναι η κύρια αποστολή των μελών που στελεχώνουν τον εν λόγω χώρο

6. Επαναπατρισμός / Επιστροφές παράνομων αλλοδαπών

7. Εγγραφή Αλλοδαπών και αποδοχή αιτήσεων σχετικά με άδειες παραμονής, εργασίας, φοίτησης, πολιτογραφήσεις, αιτήματα πολιτικού ασύλου κ.α., οι οποίες στη συνέχεια εξετάζονται από τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών

8. Υποβολή αναφορών και εκθέσεων στο Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης σχετικά με αλλοδαπούς, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας αλλά και όπου είναι υπό τις περιστάσεις επιβεβλημένο

9. Η τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση του Καταλόγου Απαγορευμένων Προσώπων (STOP LIST) βάσει οδηγιών του Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Αρχηγού Αστυνομίας.

10. Παρακολούθηση εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά στο μεταναστευτικό ζήτημα, στη διαχείριση εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.α. Εκπροσώπηση Κυπριακής Αστυνομίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού FRONTEX, καθώς και σε Ομάδες Εργασίας / Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ.α.

11. Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση και ενδυνάμωση των μελών της ΥπηρεσίαςFind us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες