Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λευκωσία


Ουλαμός Εκτέλεσης Ενταλμάτων (ΟΥΛ.Ε.Ε.)

Διευθ.: Λεωφ. Στροβόλου 1, Στρόβολος Τ.Κ. 1479

Τηλ. Επικοινωνίας: 22802033, 22802028

Φαξ.: 22802095

Τα μέλη του ΟΥΛ.Ε.Ε. έχουν το ομολογουμένως δύσκολο καθήκον είσπραξης ενταλμάτων προστίμων που εκδίδονται από το Δικαστήριο. Τα εντάλματα αφορούν ποινές για τροχαίες ή ποινικές υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί, εισπράξεις για διατροφές και οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η διεξαγωγή των καθηκόντων του ΟΥΛ.Ε.Ε. γίνεται με όσο το δυνατό πιο ανθρώπινη προσέγγιση, αφού πολλές φορές οι οφειλετες είναι πρόσωπα με πολλά προβλήματα και δυσπραγούντες. Επίσης έχουν την ευθύνη εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψης στις περιπτώσεις πολιτών που παρόλο που είχαν κληθεί ενώπιον του Δικαστηρίου παρέλειψαν ή αμέλησαν να παρουσιαστούν.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες