Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


Στρατηγικοί Στόχοι

Η ΥΑ&Μ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη γενικότερη υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Αστυνομίας. Εμπλέκεται άμεσα στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου που αφορά στην αποτελεσματική αστυνόμευση των συνόρων και στη ρύθμιση θεμάτων μετανάστευσης. Ειδικότερα, η πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, η αποτελεσματική αστυνόμευση, μαζί με άλλες συναρμόδιες Διευθύνσεις της Αστυνομίας, των αεροδρομίων / λιμανιών και συνάμα των νόμιμων σημείων διέλευσης είναι οι πρώτιστοι τομείς στους οποίους εστιάζει τις πολυσχιδείς δραστηριότητες της.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες