Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Οικονομικών


Κλάδος Αποθηκών

Η βασική αποστολή του Κλάδου Αποθηκών, είναι η διαχείριση των υλικών και των εφοδίων με τα οποία προμηθεύεται, βάσει των υπηρεσιακών της αναγκών η Αστυνομία που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:
• Ιματισμού και εξάρτυσης

• Εξοπλισμού

• Όπλων και πυρομαχικών

• Επίπλων και σκευών

• Εντύπων και χάρτου

Οι διαγωνισμοί για την προμήθεια των αγαθών αυτών δημοσιεύονται μέσω του Κλάδου Δημοσίων Συμβάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Αστυνομίας, του Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Δημοσίων Έργων στην ιστοσελίδα https://www.eprocurement.gov.cy.

Αποστολή

Ο Κλάδος Αποθηκών έχει την ευθύνη κατάρτισης των Ετήσιων Προϋπολογισμών, που αφορούν τις πιο πάνω κατηγορίες υλικών και εφοδίων.

Επίσης, ο Κλάδος Αποθηκών. προβαίνει στον καταρτισμό τεχνικών προδιαγραφών, διενεργεί ελέγχους πληρότητας προδιαγραφών κατά την παραλαβή των αγαθών και αξιολογεί τους εργαστηριακούς ελέγχους.

Οργάνωση

Για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του Κλάδου Αποθηκών, αυτός έχει διαχωριστεί στα πιο κάτω Τμήματα:

1) Τμήμα Οπλισμού, Πυρομαχικών και Οπλουργείο

2) Τμήμα Ιματισμού, Εξάρτυσης & Προδιαγραφών

3) Τμήμα Επίπλων, Εντύπων και Γραφικής Ύλης

4) Λογιστήριο & Μηχανογράφηση

Γενικά

Ο Υπεύθυνος του Κλάδου Αποθηκών, ασκεί εποπτεία και επιτήρηση των Επαρχιακών Αποθηκών, σχετικά με τις δραστηριότητες τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επηρεάζονται οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των άμεσα προϊσταμένων τους.

Επικοινωνία

Ο Κλάδος Αποθηκών, στεγάζεται στη Βιοτεχνική Ζώνη Λακατάμειας. (Σημειώνεται ότι το Τμήμα Οπλισμού και Πυρομαχικών και το Οπλουργείο παραμένουν εντός του χώρου των κτιρίων του Αρχηγείου Αστυνομίας):

Διεύθυνση Επικοινωνίας:

Διεύθυνση Οικονομικών

Αρχηγείο Αστυνομίας

Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη

1478 Λευκωσία

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Κλάδου Αποθηκών

Αρ. Τηλ.: 357- 22-607324, 22607329, 22607330

Αρ. Φαξ.: 357-22-607333

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cstores@police.gov.cy.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες