Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου


Επεξήγηση συμβόλων του νέου εμβλήματος της Αστυνομικής Ακαδημίας

Το έμβλημα της Α.Α.Κ. τροποποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2011, έτσι ώστε να συνάδει με τα αστυνομικά και κοινωνικά δρώμενα της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας.

Τα σύμβολα του εμβλήματος επεξηγούνται ως ακολούθως:

·Πάπυρος: παρουσιάζεται από αρχαιοτάτων χρόνων. Χρησιμοποιείτο ως βιβλίο γνώσης για τους πνευματικούς ανθρώπους της τότε εποχής. Διαχρονικά έχει καθιερωθεί ως σύμβολο γνώσης και φιλομάθειας, ενώ έχει υιοθετηθεί από αρκετά ακαδημαϊκά ιδρύματα.

· Πυρσός: συμβολίζει το διαφωτισμό και τη δίψα για απόκτηση γνώσης και σοφίας. Αποτελεί σύμβολο της επιθυμίας για μεταλαμπάδευση των πνευματικών γνώσεων από γενιά σε γενιά.

· Περιστέρι με κλάδο ελαίας: Συμβολίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία η Αστυνομία εκ καθήκοντος οφείλει να υπερασπίζεται.

· Χρονολογία 1990: συμβολίζει την ημερομηνία μετεξέλιξης της Αστυνομικής Σχολής σε Αστυνομική Ακαδημία.

Η φράση-γνωμικό «Νόμος – Γνώση – Ήθος» επεξηγείται ως ακολούθως:

· Νόμος: Υποδηλεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα μέλη της Αστυνομίας, εκ καθήκοντος, πρέπει να λειτουργούν.

· Γνώση: Είναι άμεσα συνυφασμένη με το μαθησιακό καθεστώς της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και τα εξειδικευμένα καθήκοντα που εκτελούν τα μέλη της.

· Ήθος: Αντικατοπτρίζει την ανθρώπινη υπόσταση και συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο εδράζεται η εκπαιδευτική πολιτική της Αστυνομικής Ακαδημίας, αλλά και η φιλοσοφία που ευρύτερα διακατέχει τα μέλη της Αστυνομίας, ως πειθαρχημένο σώμα.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες