Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος


Εγκληματολογικό Αρχείο

Μεταξύ άλλων καθηκόντων, εκδίδει εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας:
 1. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
 2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
 3. Πιστοποιητικό - Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων (Ν.91(Ι)14) (ατελώς)

Τα Πιστοποιητικά εκδίδονται σε:
 • Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε
 • Αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο για έξι τουλάχιστον μήνες.
 • Σε εταιρεία, ή συνεταιρισμό, σωματείο ή άλλη ένωση ή σύμπραξη προσώπων με νομική προσωπικότητα.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
 1. Απόδειξη πληρωμής (F107A) για το ποσό των 20.00Ευρώ , η οποία δύναται να εκδοθεί από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση ή το Εγκληματολογικό Αρχείο του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας.
 2. Δελτίο ταυτότητας και Διαβατήριο για Κύπριους πολίτες.
 3. Άδεια παραμονής (pink slip/ yellow slip), Alien Book και διαβατήριο σε ισχύ, για περιπτώσεις αλλοδαπών αιτητών.
 4. Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας σε περιπτώσεις εταιρειών.

Σημ.1: Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλίζονται από οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό ή το Διαδίκτυο στην Ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου στην διεύθυνση www.police.gov.cy (Έντυπα και Αιτήσεις).

Σημ.2.: Ο αιτητής μπορεί να εξασφαλίσει το πιστοποιητικό ο ίδιος ή μέσω άλλου προσώπου, γραπτώς εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο.

Πιστοποιητικά Λευκού Ποινικού Μητρώου (ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΜΟΝΟ) εκδίδονται και στους πιο κάτω τόπους:

 1. Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας στο Στρόβολο (Λογιστήριο) τηλ.22607753
 2. Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας (Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη) τηλ. 24804500
 3. Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού (Λογιστήριο) τηλ. 25805042
 4. Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου (Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη) τηλ. 26806518
 5. Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου (Λογιστήριο) τηλ. 22802506
 6. Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου (Λογιστήριο) τηλ. 23803008


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες