Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ομιλίες


Χαιρετισμός Αρχηγού Αστυνομίας κατά την υπογραφή μνημονίου συναντίληψης μεταξύ Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Αστυνομίας Κύπρου, 06.04.2017 - 06/04/2017
Κύριε Πρόεδρε και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Α.Π.ΚΥ.,

Κύριε Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του ΑΠΚΥ,

Κυρία Συντονίστρια Μονάδας Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας,

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα ήθελα καταρχάς να χαιρετίσω τη σημερινή υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Αστυνομίας Κύπρου και να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου, αφού σήμερα επισφραγίζεται η μεταξύ μας συνεργασία στο νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Τα θεμέλια της μεταξύ μας συνεργασίας τέθηκαν κατά το 2010, όταν το ΑΠΚΥ αναγνώρισε το Πρόγραμμα Δοκίμων Αστυνομικών ως ισότιμο με δύο χρόνια σπουδών πτυχιακού επιπέδου, και εδραιώθηκε κατά το 2013 με τη δημιουργία Πτυχίου Αστυνομικών Σπουδών, αποκλειστικά και μόνο για τους απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Σε γενικές γραμμές η συνεργασία που εγκαθιδρύουμε σήμερα, θα επικεντρώνεται στην περαιτέρω επιστημονική συνεργασία μας σε θέματα ανάπτυξης εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ως επίσης στην αμφίδρομη χρήση των βιβλιοθηκών του ΑΠΚΥ, της Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών και της βιβλιοθήκης της Αστυνομικής Ακαδημίας. Περαιτέρω, η Αστυνομία Κύπρου δεσμεύεται στην παραχώρηση των εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Ακαδημίας για τη διεξαγωγή συμβουλευτικών συναντήσεων και εξετάσεων που αφορούν στο πτυχιακό πρόγραμμα ‘Αστυνομικές Σπουδές’.

Για εμάς στην Αστυνομία Κύπρου, η πλήρης αξιοποίηση του τομέα της εκπαίδευσης και έρευνας, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες μας προτεραιότητες και αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των σχεδιασμών και στρατηγικών μας για εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση του οργανισμού μας. Η συνεργασία που εγκαινιάζουμε και επίσημα σήμερα, με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορεί το δίχως άλλο να συνδράμει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτή είναι μία ακόμη παράμετρος της συνεργασίας που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα.

Σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί σας θεωρούμε πολύτιμους συνεργάτες και αρωγούς στο έργο μας.

Θέλω, κλείνοντας, να τονίσω τη βούλησή μας να συνεχιστεί και να ενισχυθεί περαιτέρω, μέσα στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω Μνημονίου, η συνεργασία μεταξύ Αστυνομίας και Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία θα λειτουργεί προς όφελος των πολιτών, αφού η διατήρηση και ενδυνάμωση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης και γαλήνης αποτελεί κοινό και ύψιστο στόχο, αλλά και προϋπόθεση για κάθε ευνομούμενη και ευημερούσα κοινωνία.

Σας ευχαριστώ.

Αρχείο Word ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝ ΚΥΠΡΟΥ.doc (32,64 Kb)

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου