Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων

Έλεγχος Καταλληλότητας Αδειών και Ιατρικών Πιστοποιητικών

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού χρόνου, Επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους:

(α) Βοηθό Αρχηγό (Υ), ως Πρόεδρο

(β) Το Διοικητή της Μ.Α.ΕΠ., ως μέλος και

(γ) Λειτουργό του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ως μέλος, θα διεξάγει έλεγχο κατά πόσο υποβλήθηκαν τα υπό αναφορά Ιατρικά Πιστοποιητικά Ικανότητας και θα μελετά κατά πόσο οι Επαγγελματικές Άδειες των Χειριστών Πτητικών Μέσων πληρούν όλα όσα προβλέπουν οι Διεθνείς Κανονισμοί Ασφαλείας Πτήσεων. Ανάλογος έλεγχος θα γίνεται και στις άδειες των Μηχανικών Αεροπλάνων / Ελικοπτέρων και Ηλεκτρολόγων.

(2) Οι διαπιστώσεις της πιο πάνω Επιτροπής, θα υποβάλλονται από τον Βοηθό Αρχηγό (Υ) στον Αρχηγό Αστυνομίας.


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου