Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων


Έλεγχος Καταλληλότητας Αδειών και Ιατρικών Πιστοποιητικών

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού χρόνου, Επιτροπή που θα απαρτίζεται από τους:

(α) Βοηθό Αρχηγό (Υ), ως Πρόεδρο

(β) Το Διοικητή της Μ.Α.ΕΠ., ως μέλος και

(γ) Λειτουργό του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ως μέλος, θα διεξάγει έλεγχο κατά πόσο υποβλήθηκαν τα υπό αναφορά Ιατρικά Πιστοποιητικά Ικανότητας και θα μελετά κατά πόσο οι Επαγγελματικές Άδειες των Χειριστών Πτητικών Μέσων πληρούν όλα όσα προβλέπουν οι Διεθνείς Κανονισμοί Ασφαλείας Πτήσεων. Ανάλογος έλεγχος θα γίνεται και στις άδειες των Μηχανικών Αεροπλάνων / Ελικοπτέρων και Ηλεκτρολόγων.

(2) Οι διαπιστώσεις της πιο πάνω Επιτροπής, θα υποβάλλονται από τον Βοηθό Αρχηγό (Υ) στον Αρχηγό Αστυνομίας.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες