Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος


Γραφείο Νεανικής Παραβατικότητας

Η λειτουργία του Γραφείου αποσκοπεί στην όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική εφαρμογή της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσιας και στην προώθηση προληπτικών και κατασταλτικών προγραμμάτων και ο ρόλος του είναι κυρίως συντονιστικός. Προς τούτο, το Γραφείο διατηρεί συνεργασία και επικοινωνία τόσο με τους εξεταστές των υποθέσεων όσο και με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Το Γραφείο προωθεί τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία, με στόχο την στελέχωση όλων των Αστυνομικών Σταθμών με εκπαιδευμένα μέλη για το χειρισμό τέτοιας φύσεως υποθέσεων. Επίσης, λαμβάνει μέρος σε εκδηλώσεις και συζητήσεις για την ενημέρωση του κοινού όσον αφορά την αντιμετώπιση της Νεανικής Παραβατικότητας.

Το Γραφείο μελετά ποινικούς φακέλους που αφορούν υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι παραβάτες και εκφράζει απόψεις για την περαιτέρω πορεία τους. Επίσης διατηρεί σχετική βάση δεδομένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ.: 22607253

Τηλεομοιότυπο: 22-808277Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες