Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Πληροφορικής


Κλάδος Μηχανογράφησης

Ο Κλάδος Μηχανογράφησης ασχολείται με την ανάλυση των αναγκών των Τμημάτων / Υπηρεσιών / Διευθύνσεων / Μονάδων της Αστυνομίας στον τομέα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων, το σχεδιασμό μηχανογραφημένων συστημάτων και την ετοιμασία σχετικών προγραμμάτων. Ο Κλάδος Μηχανογράφησης είναι επίσης επιφορτισμένος με το σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Πληροφόρησης Schengen (National Schengen Information System (N.S.I.S.)) και άλλων Ευρωπαϊκών Συστημάτων. Πέραν των πιο πάνω, στόχος του Κλάδου είναι η ολοκληρωτική μηχανογράφηση της Αστυνομίας και η ομαλή λειτουργία του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου, το οποίο εγκαταστάθηκε αρχές του 2012, για την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, μερικά από τα καθήκοντα που επιτελεί ο κλάδος είναι τα ακόλουθα:

• Ετοιμασία και αξιολόγηση προσφορών
• Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε.
• Αποπεράτωση της λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων
• Εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας σε θέματα μηχανογράφησης
• Διαχείριση / συντήρηση υφιστάμενων προγραμμάτων

Πέραν τούτου, ο Κλάδος Μηχανογράφησης παρέχει τεχνολογική υποστήριξη σε όλα τα Τμήματα, Υπηρεσίες και Σταθμούς της Αστυνομίας.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες