Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

ΑνακοινώσειςΑστυνομική Ανακοίνωση 1 - Απάτη μέσω τιμολογίων και λοιπών παραστατικών - 21/11/2018
Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο άγνωστο πρόσωπο εξαπάτησε προσωπικό εταιρείας μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όπου παρουσιαζόταν ως συνεργάτης / προμηθευτής της εν λόγω εταιρείας και κατάφερε μέσω ψευδών παραστάσεων να αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό, υπενθυμίζουμε τα μέτρα ασφαλείας για προστασία τόσο του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου όσο και των συναλλαγών που τυχόν προβαίνετε μέσω διαδικτύου.

Συχνή μορφή απάτης αποτελεί η λεγόμενη απάτη μέσω τιμολογίων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο απατεώνας προσεγγίζει μια επιχείρηση και προσποιούμενος κάποιον προμηθευτή ή παροχέα υπηρεσιών της, ζητά να τροποποιηθούν οι πληροφορίες για τις μελλοντικές πληρωμές τιμολογίων. Ζητά δηλαδή, να αλλάξουν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου πληρωμής και οι όποιες νέες πληρωμές να γίνονται σύμφωνα με τα νέα στοιχεία. Φυσικά, ο νέος προτεινόμενος λογαριασμός, που δίδει στην επιχείρηση/ θύμα, ανήκει στον απατεώνα.

Η προσέγγιση της επιχείρησης, μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή με επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε ακόμα και με άλλους τρόπους.

Τι μπορείτε να κάνετε;

Ως επιχείρηση:

· Διασφαλίστε ότι οι υπάλληλοι είναι ενημερωμένοι και γνωρίζουν τη συγκεκριμένη μορφή απάτης και τον τρόπο αποφυγής της.

· Εφαρμόστε διαδικασία για την επαλήθευση της νομιμότητας των αιτημάτων πληρωμής που λαμβάνετε.

· Ελέγξτε τις πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της επιχείρησής σας και συγκεκριμένα τα συμβόλαια και τους προμηθευτές σας. Διασφαλίστε ότι το προσωπικό περιορίζει τη γνωστοποίηση πληροφοριών της επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

· Δώστε εντολή στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για την πληρωμή τιμολογίων να προβαίνει πάντα στη διενέργεια ελέγχων για τον εντοπισμό τυχόν παρατυπιών.


Ως εργαζόμενος:

· Επαληθεύστε ότι όλα τα αιτήματα πληρωμών προέρχονται από τους πραγματικούς προμηθευτές της επιχείρησης, ειδικά εάν σας ζητούν να τροποποιήσετε τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών για
τις μελλοντικές πληρωμές των τιμολογίων ή λοιπών παραστατικών.

· Μην κάνετε χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στην επιστολή/fax/e-mail στο οποίο ζητείται η αλλαγή στοιχείων.

· Αντίθετα, χρησιμοποιείστε τα στοιχεία επικοινωνίας από την προηγούμενη αλληλογραφία σας με τον προμηθευτή.

· Καθορίστε μοναδικά σημεία επικοινωνίας με επιχειρήσεις, στις οποίες πραγματοποιείτε πληρωμές ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

· Περιορίστε τις πληροφορίες που γνωστοποιείτε για τον εργοδότη σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

· Για πληρωμές που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο ποσού, καθορίστε μια διαδικασία για την επιβεβαίωση του ορθού τραπεζικού λογαριασμού και του αποδέκτη (π.χ. επικοινωνία με την επιχείρηση).

· Όταν πληρώνετε ένα τιμολόγιο, να στέλνετε e-mail ενημέρωσης του αποδέκτη της πληρωμής. Σε αυτό να γράφετε την επωνυμία της τράπεζάς του και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του τραπεζικού του λογαριασμού για τη διασφάλιση της συναλλαγής.

Να αναφέρετε πάντοτε τυχόν ύποπτη απόπειρα απάτης στην Αστυνομία, ακόμα και αν δεν έχετε στείλει χρήματα σε αυτό το νέο λογαριασμό.

Αρχείο Word ανακοίνωση 1 (1).doc (102,5 Kb)

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες