Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου


Γραφείο Πρόληψης και Διαφώτισης

Το Τμήμα Τροχαίας δίνει, αναμφίβολα, μεγάλη σημασία στην ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού, πιστεύοντας ότι, σε συνδυασμό με την αστυνόμευση, θα συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη και μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο Πρόληψης και Διαφώτισης ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:

· Τον καταρτισμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης τροχαίων συγκρούσεων και διαφώτισης, σε διάφορες ομάδες πληθυσμού.

· Τη διοργάνωση και πραγματοποίηση διαλέξεων, εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων σε σχολεία, στρατόπεδα, συνδέσμους γονέων, άλλα οργανωμένα σύνολα, ομάδες υψηλού κινδύνου και προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

· Τη διοργάνωση ή και το συντονισμό σεμιναρίων για θέματα Οδικής Ασφάλειας.

· Την ετοιμασία, έκδοση και διάθεση διαφωτιστικού υλικού.

· Τη διοργάνωση δημοσιογραφικών διασκέψεων και γενικά την προβολή του έργου της Τροχαίας, μέσω των Μ.Μ.Ε.

· Τα μέλη του Γραφείου Πρόληψης και Διαφώτισης, συμμετέχουν στις διάφορες Επιτροπές Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής Αγωγής του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, που σχετίζονται με θέματα Τροχαίας.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά