Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού


Γραφείο Τύπου - Συνεχής η ροή πληροφόρησης προς τα ΜΜΕ

Καθημερινά συντάσσεται μεγάλος αριθμός αστυνομικών δελτίων και ανακοινώσεων που αφορούν κατά κύριο λόγο το επιχειρησιακό έργο της Αστυνομίας, επίκαιρα θέματα αστυνομικής φύσεως, σοβαρές υπό διερεύνηση υποθέσεις, την κατάσταση του οδικού δικτύου, εκστρατείες της Αστυνομίας και την ανθρωπιστική και κοινωνική προσφορά του Σώματος.
Το υλικό που ετοιμάζεται, βάσει πάντα της αρχής της αντικειμενικής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης, αποστέλλεται στα ΜΜΕ, τόσο μέσω τηλεομοιοτυπικών συσκευών, όσο και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παράλληλα κάθε αστυνομικό δελτίο και ανακοίνωση καταχωρείται και στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας, για την οποία αρμόδιο είναι το Γραφείο Τύπου όσο αφορά στη συνεχή παρακολούθηση και αναβάθμισή της.
Καθημερινά επίσης, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας και άλλα μέλη του Γραφείου Τύπου αλλά και οι κατά τόπους εκπρόσωποι των Αστυνομικών Διευθύνσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου, προβαίνουν σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ, δίνουν τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, κάνουν παρεμβάσεις σε ζωντανές εκπομπές και πραγματοποιούν δημοσιογραφικές διασκέψεις όταν πρόκειται για πολύ σοβαρά θέματα. Επιπρόσθετα, το Γραφείο Τύπου διοργανώνει τις δημοσιογραφικές διασκέψεις που πραγματοποιεί κατά καιρούς ο Αρχηγός Αστυνομίας.
Παράλληλα, ο ρόλος του Γραφείου Τύπου είναι συντονιστικός όσον αφορά τη γενική πολιτική που ακολουθείται από πλευράς Αστυνομίας, σε σχέση με το χειρισμό των ΜΜΕ, αλλά και για συγκεκριμένα θέματα που προκύπτουν καθημερινά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται μια κοινή γραμμή και χάραξη στρατηγικές από όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα και Υπηρεσίες.

Βασική επίσης πτυχή της λειτουργίας του Γραφείου Τύπου είναι η εξυπηρέτηση των δημοσιογράφων σε αιτήματά τους, όπως, μεταξύ άλλων η διευθέτηση για παραχώρηση συνεντεύξεων για εξειδικευμένα θέματα, από τους υπεύθυνους των αρμόδιων Τμημάτων, Υπηρεσιών και Κλάδων και η απάντηση ερωτηματολογίων.
Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες