Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Πληροφορικής

Γραφείο Μελετών

Κύρια ενασχόληση του Γραφείου είναι η διεξαγωγή μελετών καθώς και η ετοιμασία και επιμέλεια διαφόρων διαφωτιστικών εκδόσεων. Επιπλέον, ασχολείται με την ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης, με τη συμπλήρωση διαφόρων ερωτηματολογίων που αποστέλλονται από το εξωτερικό, με τη συμμετοχή σε Επιτροπές για τη διεξαγωγή ερευνών/ μελετών, κ.ά.

Στο παρόν στάδιο το Γραφείο Μελετών επιμελείται τις πιο κάτω εκδόσεις:

  • Policing in Cyprus
  • Αστυνόμευση στην Κύπρο
  • Χάρτης Δικαιωμάτων του πολίτη
  • Χάρτης Δικαιωμάτων του παιδιού
  • Χάρτης Δικαιωμάτων του εφήβου
  • Σερφάρω στο διαδίκτυο με ασφάλεια

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου