Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Πληροφορικής


Γραφείο Μελετών

Κύρια ενασχόληση του Γραφείου είναι η διεξαγωγή μελετών καθώς και η ετοιμασία και επιμέλεια διαφόρων διαφωτιστικών εκδόσεων. Επιπλέον, ασχολείται με την ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης, με τη συμπλήρωση διαφόρων ερωτηματολογίων που αποστέλλονται από το εξωτερικό, με τη συμμετοχή σε Επιτροπές για τη διεξαγωγή ερευνών/ μελετών, κ.ά.

Στο παρόν στάδιο το Γραφείο Μελετών επιμελείται τις πιο κάτω εκδόσεις:

  • Policing in Cyprus
  • Αστυνόμευση στην Κύπρο
  • Χάρτης Δικαιωμάτων του πολίτη
  • Χάρτης Δικαιωμάτων του παιδιού
  • Χάρτης Δικαιωμάτων του εφήβου
  • Σερφάρω στο διαδίκτυο με ασφάλεια


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες