Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος

Γραφείο χειρισμού θεμάτων βίας στην οικογένεια και κακοποίησης ανηλίκων

Τηλέφωνο: 22-808442

Τηλεομοιότυπο: 22-808277

E-mail.: domviol.childabuse@police.gov.cy- Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων
- Standardized tools of domestic violence risk assessment - European examples
_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου